Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. For styret
  3. Økonomi og forretningsførsel


Økonomi og forretningsførsel

Vi hjelper dere med de faste oppgavene slik at dere kan være trygg på at økonomien er i orden.

Det kan være overveldende å ha ansvaret for boligselskapets økonomi og hos oss får dere hjelpen dere trenger. Bate hjelper dere med å ivareta alle oppgavene styret har i løpet av året, fra budsjettering til innkreving av felleskostnader og regnskapsførsel. Vi kan også bistå med andre oppgaver, for eksempel i forbindelse med låneopptak og refinansiering av lån.

Som kunde hos Bate får dere tilgang til Styreportalen - en nettløsning som gjør styrearbeidet enklere og mer effektivt. I Styreportalen kan du blant annet behandle fakturaer og kalle inn til møter elektronisk, få oversikt over forsikringssaker, hente fram beboerlister, se regnskap og arkiv. 

 

Våre tjenester

 

 

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du kan også kontakte oss på telefon 51 84 95 00 eller e-post til kundeservice@bate.no

 

Referanser

 

Soltun Borettslag

Soltun er regionens største borettslag med 523 andeler og har til tider svært mange saker til behandling på styremøtene. Styresekretæren fra Bate har vært til stor avlastning for styret.

Å ha en styresekretær som tar seg av innkalling, protokoll og korrespondanse i etterkant av møtene er til stor hjelp for at vi skal kunne drifte borettslaget på en fornuftig måte. Vi har hatt styresekretær fra Bate i mange år og er strålende fornøyd. Styreleder Pål Gunnar Roalkvam

Sameiet St. Olav

Sameiet St. Olav har benyttet seg av styresekretær fra Bate i mange år. Styresekretæren tar seg av alle administrative oppgaver, fra innkalling til styremøter, til saksforberedelser og protokollføring.

Det ville vært utenkelig at sameiet skulle vært uten styresekretær. Både styret og resten av sameiet har stor glede og nytte av ordningen. Styreleder Bjørg Haarr

Åsveien Borettslag

Åsveien er en av våre nyeste kunder som har valgt styresekretær fra Bate. En av de første opplevelsene var at det ble bedre struktur på styremøtene, og at tiden brukt på møtene omtrent er halvert.

Alle i styret er enige om at arbeidet er blitt mye lettere. Det er blitt bedre flyt og kontinuitet i det vi gjør. Styresekretæren er alltid behjelpelig, både med å finne frem i lovverket og gi oss riktig veiledning. Protokollen blir som regel ferdigskrevet samme dag som møtet holdes, og måten den blir ført på gjør den mye lettere å finne frem i, både for oss og for fremtidige styrer. Styreleder Heidi Totland