Forretningsfører fra Bate hjelper styret i boligselskapet
En forretningsfører fungerer som en viktig støttespiller for styret i boligselskap.

En forretningsfører – hva er det?

En forretningsfører gjør hverdagen til styret i sameie og borettslag enklere. På mange måter er rollen en kombinasjon av regnskapsfører, rådgiver og styreleder.

Tekst: Bate
Publisert: 10.8.2023

Hva er en forretningsfører, kort fortalt?

En forretningsfører bistår styret med den daglige driften av et borettslag eller sameie. Dette dreier seg vanligvis om håndtering av økonomien og generell styrerådgivning, men kan også innebære mye annet – avhengig av hvilket selskap man bruker som sin forretningsfører.

Lyspære
På jakt etter forretningsfører?

Vi sender deg gjerne et uforpliktende pristilbud.

Be om tilbud

PS! Er dere under 20 boliger i borettslaget/sameie tilbyr vi en enkel og rimeligere avtale. Sjekk prisen deres her.

Hvilke oppgaver har en forretningsfører?

Ansvarsområdet til forretningsføreren avhenger i stor grad av hvem dere bruker, men under finner du en oversikt over typiske oppgaver.

  • Økonomiforvaltning, regnskap, budsjettering, fakturering og innkreving av felleskostnader er oppgaver som de fleste forretningsfører tilbyr. De sørger også for å følge opp betalinger og eventuelle inkassoprosesser.
  • Forretningsføreren har som regel høy kompetanse innen boligforvaltning, og fungerer ofte som en rådgiver for styret i forbindelse med diverse spørsmål.
  • En forretningsfører kan også bistå styret med planlegging, organisering og gjennomføring av årsmøter.
  • Forretningsføreren har ofte juridisk kompetanse, og kan gi råd ved eksempelvis nabotvister.
  • Prosjektstyring, vedlikeholdsplanlegging, HMS-arbeid og koordinering av eksterne leverandører er også ting en forretningsfører kan hjelpe styret med.
  • Mange forretningsførere tilbyr også digitale styreportaler. I en styreportal har vanligvis styremedlemmene full oversikt over alt fra fakturaer og likviditet til beboerlister og styremøter.

Gjennom sin omfattende kunnskap og erfaring innen boligforvaltning, er en forretningsfører en verdifull ressurs som bidrar til å sikre en effektiv drift, god økonomistyring og trivsel i borettslag og sameier.

Prosjektledere fra Bate.
Prosjektledelse og vedlikeholdsekspertise er noe flere forretningsførere tilbyr som tilleggstjenester.

Hvorfor velger styret å samarbeide med en forretningsfører?

Styret har det overordnede ansvaret for at borettslaget eller sameiet driftes på en god måte. For mange kan dette ansvaret være litt skremmende, da det ofte innebærer oppgaver som ligger utenfor styremedlemmenes kompetanse.

Ved å samarbeide med en forretningsfører får man en ekspert med på laget som sikrer at ting gjøres på riktig måte, samtidig som man avlaster styret.

Dette er hovedgrunnene til at mange velger å samarbeide med en forretningsfører.

Finnes det ulike typer forretningsførere, og hva er eventuelt forskjellen?

Ja, det finnes ulike typer aktører som tilbyr forretningsførertjenester.

Et regnskapsbyrå fokuserer hovedsakelig på den økonomiske delen av driften. De tar seg av regnskapsføring, budsjettering, fakturering, innkreving av felleskostnader og håndtering av betalinger. Deres spesialisering gjør dem dyktige på økonomistyring, men de kan ha begrenset kompetanse på andre aspekter av forvaltning og styrearbeid.

På den andre siden fungerer gjerne et boligbyggelag eller en profesjonell eiendomsforvalter som en forretningsfører med en bredere tjenesteportefølje. I tillegg til økonomistyring kan de også tilby tjenester innen blant annet byggeteknisk prosjektledelse, generell og juridisk rådgivning og kommunikasjonsløsninger for styret/beboere. Totalkompetansen gjør at slike aktører ofte er en verdifull rådgiver for styret i en rekke spørsmål.

Forskjellen ligger altså i bredden av tjenester som tilbys. Valget av forretningsfører avhenger av behovene til det konkrete borettslaget eller sameiet, og hvilken type kompetanse og tjenester de ønsker å ha tilgang til.

Må alle borettslag/sameier ha en forretningsfører?

Nei, det er ingen krav om at borettslaget/sameiet ha en forretningsfører. Derimot er det ganske vanlig å benytte seg av en forretningsfører.


Ønsker dere tilbud på forretningsførsel?

Kontakt oss gjerne, vi gir tilbud uten forpliktelser.

Dette får du med forretningsførsel fra Bate

Synnøve Rønnestad, Bate

Synnøve Rønnestad, salgsansvarlig i Bate.
synnove.ronnestad@bate.no / 97 65 21 85