Mann går på befaring på tak

Tak(k)nemlig oppdrag hos Sameiet Park Terrasse

Et åttitallsbygg trenger mye kjærlighet. Da er det godt å ha et styre med stå-på-vilje, som tar vedlikeholdsoppdraget på ansvar og sørger for tørt tak over hodet.

Tekst: Cecilie Birkeland
Publisert: 3.11.2021

Fasaden og balkongene i bynære Sameiet Park Terrasse i Haugesund var akkurat blitt renovert. Vinduene var skiftet ut med trelags-glass. Et stort løft for sameiet.

Men kun en start, skulle det vise seg. Ganske snart etter rehabiliteringen begynte det nemlig å lekke inn vann gjennom taket. Tidligere reparasjoner holdt ikke lenger tett. Bygget fra 1987 trengte mer kjærlighet, og styret fikk en ny, stor oppgave i fanget.

Vi møter styreleder Ove Aronsen og styremedlem Svenn Leif Fossgård, som sammen med resten av styret brettet opp ermene da de nye behovene trengte seg inn på agendaen.

– Alternativet var å sitte med paraply inni leilighetene, sier styreleder Ove med et lurt smil.

– Heldigvis var det stor forståelse blant beboerne for at vi måtte gjøre en ny rehabilitering. Så håper vi at vi er ferdig med de store løftene for en stund når dette er gjort, sier de to.

Sameiet Park Terrasse i Haugesund
Sameiet Park Terrasse
  • Bygget i 1987
  • Består av 23 leiligheter og 5 næringsseksjoner
  • Har 47 parkeringsplasser i parkeringsgarasje
  • Sentralt plassert i Haugesund sentrum, rett bak Vår Frelsers Kirke

Fire menn snakker sammen på tak

Fra venstre: Sveinung Bringedal, prosjektleder i Bate, Svenn Leif Fossgård, styremedlem, Ove Aronsen, styreleder, og Halfdan Krohn-Brekke, leder for Bate i Haugesund.

En partner i ryggen

Våren 2020 inngikk sameiet forretningsføreravtale med Bate. De hadde tidligere samarbeidet med et regnskapsbyrå, men hadde behov for oppfølging på flere områder. Det kom godt med da nye rehabiliteringsbehov meldte seg. Det er mye som skal på plass før en kan sette i gang et stort prosjekt.

Lyspære
Nyttige artikler for deg i styret

Få siste nytt, rett i innboksen din.

Meld deg på nyhetsbrev– Vi var litt i villrede når det kom til finansieringen av prosjektet, og hadde ikke greid det uten hjelp fra Bate. De gjorde en kjempejobb med å få dette på plass, og har også vært en god støtte for styret under årsmøtet, forteller styrelederen.

En helt annen standard

Styret valgte også å engasjere Bate som prosjektleder for rehabiliteringen av taket. Det betyr at Bate bistår med teknisk rådgivning, henter inn tilbud og følger opp den valgte totalentreprenøren. I dette tilfellet var det Fløysand Tak som ble valgt, et taktekkerselskap med hovedsete i Os utenfor Bergen.

– Nå får Park Terrasse et tak som tilfredsstiller dagens krav. Det kommer med en produktgaranti på 20 år, men vil med godt vedlikehold vare enda lenger, forteller daglig leder i Fløysand Tak, Jan Espen Larsen.

Lyspære

Les taktekkernes tips til deg med flatt tak

Du finner dem nederst på siden ⬇️

Kamil Sitouk fra Fløysand Tak

Kamil Sitouk fra Fløysand Tak er godt i gang med tettingen rundt ett av sameiets takvindu.

I september begynte arbeidet, som inkluderer utskiftning av all takpapp, etterisolering, samt utskiftning av takvindu og beslag. Snart får sameiet mindre varmetap, et mer holdbart tak og smarte takvinduer som forhindrer overoppheting.

– Nå håper vi bare på litt opphold, slik at vi får god framdrift i prosjektet. Det er lite vi kan gjøre med været, men den risikoen tar vi i Fløysand. Forhåpentligvis er vi ferdige med jobben til jul, sier Larsen.

Lekkasjer rundt takvindu

På veggene i passasjene mellom leilighetene, kan en se tydelige tegn etter lekkasjer. Nå skiftes både takvindu, takbelegg og beslag.

– Et engasjert styre

Selv om sameiet har valgt å engasjere en profesjonell prosjektleder, følger styret fortsatt tett med på prosjektet. Bates prosjektleder, Sveinung Bringedal, skryter av samarbeidet:

– De er engasjerte og har vært flinke til å sette seg inn i arbeidet som må gjøres. Det gjør dem bedre i stand til å treffe gode valg, vi får raske avklaringer underveis og de beste løsningene.

Styrelederen sparte prosjektet for en betydelig sum da han fant en løsning for singelen som tidligere dekket taket. I stedet for å betale for fjerning, sørget han for at kommunen fikk bruke steinen. Vinn-vinn, og et godt eksempel på en av de gode løsningene styret selv har bidratt til.

– Har du først tatt på deg et verv, må du gjøre noe utav det, mener Ove, som har vært med i styret fra han flyttet inn i blokka for fem år siden.

Nå ser han fram til å få arbeidet på taket i havn. Men arbeidsledig? Nei, det blir han nok aldri.

– Sameiet har også en takstue som vi vil renovere, og så vil vi skifte ut lysanlegget i garasjen med nye og moderne LED-lys, forteller Ove og styrekollega Svenn Leif.

– Og plutselig kommer det noen med el-bil, så må vi tilrettelegge for det også, kommer de på.

– Nei, når dette er over vil vi nok sette oss ned sammen med Bate, og få lagd en ordentlig plan for vedlikeholdet.


Tak på Sameiet Park Terrasse i Haugesund

Taktekkerens tips til deg med flatt tak

Takpapp har blitt mer og mer vanlig de siste årene, men hvor lenge varer det før du må skifte det ut?

– Her må du sjekke produktlevetiden på taket som er brukt. Takbelegget vi bruker har en produktlevetid på 20 år. Når det er sagt, kan det godt vare lenger – men det betinger at det har blitt godt vedlikeholdt. Vær også oppmerksom på at byggtekniske feil kan påvirke levetiden negativt, sier daglig leder i Fløysand Tak, Jan Espen Larsen.

Hvordan skal man vedlikeholde taket?

– Vi anbefaler alle å få etablert en serviceavtale med fagfolk. Da har du noen som, på en trygg måte, kan sørge for at sluker blir holdt åpne slik at det ikke danner seg vanndammer på taket. Fagfolk vil også holde nøye tilsyn med tilstanden til taket, og avdekke mulige problemer før de utvikler seg til noe mer alvorlig.

– Det er viktig å være oppmerksom på at forsikringsselskapet kan avkorte en eventuell erstatning dersom styret ikke klarer å dokumentere at taket er ordentlig vedlikeholdt, avslutter Larsen.

Fløysand tak logo
Fløysand Tak AS
  • Taktekkingsfirma etablert i 2008 på Os utenfor Bergen
  • Utfører i dag oppdrag på hele Vestlandet
  • Har 130 ansatte og en årlig omsetning på rundt 200 mill. kr

Les mer på www.floysandtak.no