Illustrasjon av dame som deltar i møte
Foto: Pixabay
Forretningsførsel

Styrerådgivning

Med forretningsføreravtale får dere en egen rådgiver som kjenner behovene deres og er tilgjengelig når dere lurer på noe.

Som forretningsfører hjelper vi dere med å få god drift i boligselskapet og gjør styrejobben lettere. Når dere inngår en forretningsføreravtale med Bate, får dere en egen rådgiver som setter seg godt inn i behovene deres og er tilgjengelig når dere lurer på noe. Rådgiveren er en god sparringspartner, og vil med sin erfaring hjelpe dere med å løse styreoppdraget på best mulig måte.

Følger opp alle krav

Som boligselskap har dere mange krav til rapportering og tilgjengeliggjøring av data. Det skal for eksempel lages ligningsoppgaver til eierne og ligningsmyndighetene, og rapporteres inn tall til Brønnøysundregisteret. Rådgiveren deres sørger for at alt dette blir fulgt opp på en god måte.

Del av forretningsføreravtalen

Styrerådgivning inngår i avtalen når dere skriver en forretningsførerkontrakt med Bate. Dersom dere etterspør tjenester som går ut over det ordinære oppdraget, vil vi gi tydelig beskjed slik at dere unngår uventede ekstraregninger.


Les alt om forretningsførsel