Illustrasjon av dame som deltar i møte
Forretningsførsel

Styrerådgivning

Med en forretningsføreravtale fra Bate får dere en egen rådgiver som kjenner behovene deres og er tilgjengelig når dere lurer på noe.

Kompetent og dedikert

Din rådgiver setter seg godt inn i behovene deres, og er tilgjengelig når dere lurer på noe. Rådgiveren er en god sparringspartner, og vil med sin erfaring og kompetanse hjelpe dere med å løse styreoppdraget på best mulig måte.

Følger opp alle krav

Som boligselskap har dere mange krav til rapportering og tilgjengeliggjøring av data. Det skal for eksempel lages ligningsoppgaver til eierne og ligningsmyndighetene, og rapporteres inn tall til Brønnøysundregisteret. Rådgiveren deres sørger for at alt dette blir fulgt opp på en god måte.

Del av forretningsføreravtalen

Styrerådgivning inngår i avtalen når dere skriver en forretningsførerkontrakt med Bate. Dersom dere etterspør tjenester som går ut over det ordinære oppdraget, vil vi gi tydelig beskjed slik at dere unngår uventede ekstraregninger.

Les alt om forretningsførsel
Lyspære
Har du spørsmål?

Vår salgsansvarlig Synnøve Rønnestad hjelper deg gjerne! Du kan også lese mer om hva forretningsførsel fra Bate innebærer.

Synnøve Rønnestad, salgsansvarlig i Bate

synnove.ronnestad@bate.no / 97 65 21 85