Mest relevante sider:
 1. Bate
 2. Om oss
 3. Samfunnsansvar
illustrasjonsbilde samfunnsansvar

Samfunnsansvar og miljø

I Bate betyr samfunnsansvar å skape verdi for samfunnet som helhet og menneskene som bor i boligselskapene. En del av samfunnsansvaret er å være en fremtidsrettet boligbygger og forvalter - med ansvar for å ta vare på mennesker, samfunn og miljøet rundt oss. Her må vi alle bidra der vi kan. 

 

Vi har feiet for egen dør

Bate har feiet for egen dør. Det betyr at vi har hatt fokus på internkontroll av HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, håndtering av avfall og utslipp, og transport- og klimaregnskap. 

 

FNs bærekraftsmål 

Bate har valgt å gjøre en ekstra innsats innen tre av FNs bærekraftsmål.
Målene skal fungere som retningslinjer i arbeidet Bate utfører, som utbygger, boligforvalter og i den daglige driften. Målene er å bekjempe ulikheter, skape sosiale og trygge miljøer og å stoppe klimaendringene innen 2030.

 

#3: God helse

Målet handler om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

#11: Bærekraftige byer og samfunn

Dette målet innebærer å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.

#12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

 • Ikon Eco Miljøfyrtårn

  Bate har vært godkjent miljøfyrtårnbedrift siden 2008.
  Bate har utført miljøtiltak som har lønnet seg økonomisk, for ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og miljø i global betydning. Les mer her.

 • Ikon låst Leie-eie

  Et initiativ for å hjelpe unge boligkjøpere inn på boligmarkedet. Et samarbeid mellom Bate, Husbanken og kommunen. Les mer om leie-eie her.

 • Ikon mennesker Grønne kroner

  Gode sosiale fellesskap er viktig.
  Bates Grønne kroner er et grønt fond for boligselskaper hvor man kan søke om støtte til klima- og miljøvennlige tiltak i nabolaget. Les mer her. 

 • Ikon kompass Breeam

  Bate har som mål å bygge Breeam-sertifiserte boliger. Dette er bygninger hvor bærekraft og innovasjon går hånd i hånd. Boligene bygges med tanke på helse, trivsel og miljø.

 • Grønn byggallianse

  Ti strakstiltak til hva byggeiere og forvaltere som tar klima og miljø på alvor bør gjøre for å bidra til å skape en grønn fremtid. En grønn omstilling i næringen, laget av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Les mer her.

 • Ikon nøkkel Ungdomsboliger og omsorgsboliger

  Ungdomsboliger er for de mellom 20-27 år som ikke eier egen bolig. Les mer om ungdomsboliger. Bate har også omsorgsboliger. Det er tilrettelagte boliger som selges til en god fastpris. Les mer om omsorgsboliger. 

 • Ikon brukere Arbeidstrening

  Arbeidstrening er et samarbeid med Nav, og et tilbud for de som har behov for arbeidsrettet bistand for å komme i arbeid. Les mer om ordninger her.