omsorgsboliger på ramsvig

Omsorgsbolig

Bate tilbyr omsorgsboliger til personer med spesielle behov.

Bate har omsorgsboliger i Stavanger, Sandnes, Bjerkreim og på Moi. Boligene er ikke fast bemannet, men beboere får tilbud om hjelp, pleie og omsorg fra kommunens hjemmetjenester etter individuelle behov. Omsorgsboligene er bygget med tilskudd fra Husbanken og selges til fastpris.

Har du lyst til å bli varslet når vi legger nye omsorgsboliger ut for salg? Klikk på knappen under, så holder vi det orientert.

Meld interesse

Borettslag med det lille ekstra

Omsorgsboligene vi selger er del av borettslag som ofte har fellesrom for sosialt samvær og kontakt mellom beboerne. Stavanger kommune bistår med hjemmehjelp og hjemmesykepleie ved behov. Utover dette er borettslagene organisert som borettslag flest. Det er vanligvis beboeren i omsorgsboligen som er eier. Beboerne er ansvarlige for å betale sin andel av de månedlige fellesutgiftene, og har rett til å stemme på generalforsamlingen.

Slik søker du om omsorgsbolig

Ledige boliger finner du på sidene til de ulike borettslagene. Klikk deg inn fra bildene i toppen av siden for å se. Du kan også sette deg på vår interesseliste og bli varslet når nye boliger kommer ut for salg.

Hvis du ønsker å kjøpe boligen, sender du inn søknaden du finner på siden til borettslaget du vil flytte til. Den videre saksbehandlingen skjer i regi av kommunen, som behandler søknaden og undersøker søkerens nåværende boforhold og helsemessige situasjon. Det er Bate som følger opp søkerne og inngår kjøpskontrakt etter at kommunen har behandlet søknadene og tatt en avgjørelse.