Grønne kroner - barn med hagerake
Foto: Anne Lise Norheim

Bates grønne kroner

Har dere gode ideer for sameiet eller borettslaget? Hvert år deler vi ut flere hundre tusen kroner fra bærkraftsfondet vårt - søk om noen grønne kroner, vel!

Lyspære
Dette er Bates grønne kroner

Bates grønne kroner er navnet på bærekraftsfondet vårt. Har dere den gode, grønne ideen, har vi startkapitalen! Bærekraftige løsninger og gode sosiale felleskap er nemlig noe av det viktigste i et Bate-borettslag/sameie.

Hvert år åpner vi for én søknadsperiode, hvor styret kan søke om startkapital til å realisere de grønne ideene deres.

I år deler vi ut totalt 400 000 kr. Hvert boligselskap kan søke om inntil 30 000 kroner per år, og tildelingen skjer vanligvis innen utgangen av oktober.

Søknadsfrist: Fristen for å søke om midler var 15. september 2023. Ny muligheter neste høst!

Fns bærekraftsmål

Hva er kriteriene for å søke?

Ideen må kunne knyttes til ett eller flere av Bates utvalgte bærekraftsmål:

  • God helse: Tiltak som bidrar til inkludering, sosialisering og bedre livskvalitet for alle – uansett alder. 
  • Bærekraftige byer og samfunn: Tiltak som fremmer en mer miljøvennlig livsstil og/eller bidrar positivt til miljøet i nabolaget. 
  • Ansvarlig forbruk og produksjon: Tiltak som reduserer ressursbruk, bidrar til mer deling og redusert klimaavtrykk. 

I tillegg til:

  • Boligselskapet må bruke Bate som forretningsfører og søknaden må sendes fra styret.
  • Det er ikke mulig å søke om støtte til tiltak som allerede er igangsatt eller gjennomført. Hvert boligselskap kan kun sende inn én søknad per søknadsperiode.
Bates grønne kroner

Slik skjer tildelingen

Alle kvalifiserte søknader blir vurdert av en jury som består av representanter fra ulike avdelinger i Bate. Juryen legger vekt på å få mest mulig effekt av midlene.

Det er en fordel om tiltaket enkelt kan overføres til eller kopieres av andre.

Hva slags prosjekter kan få støtte?

Det kan være så mye. Fellesbadstu som varmes opp av solenergi? Byttebod? Yogatimer for beboerne? Under kan du lese om noen av prosjektene som er realisert ved hjelp av Bates grønne kroner:

mann og barn i urtehage

Bli inspirert – disse fikk støtte i fjor

I fjor fikk vi inn hele 136 søknader! Se hvilke boligselskap som fikk tildelt grønne kroner i 2022, og hvilke idéer de hadde. Kanskje noen hadde passet i ditt boligselskap, også?

Disse fikk Grønne kroner i 2022

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med din rådgiver hvis du lurer på noe.

Søknadsfristen for 2023 er passert. Sjekk innom neste år!