Dame og barn sitter mellom blomster og grønnsaker
Foto: iStockphoto

Søk om Bates grønne kroner

Har dere gode ideer for sameiet eller borettslaget? I år deler vi ut 375 000 kr fra bærkraftsfondet vårt - søk om noen grønne kroner, vel!

Lyspære
Søknadsfristen er 31. august 2022

NB! Søknaden må sendes fra et medlem i styret.

Søk her

Har dere den gode, grønne ideen, har vi startkapitalen!

Bærekraftige løsninger og gode sosiale felleskap er noe av det viktigste i et Bate-borettslag eller -sameie.

Illustrasjon av grønne kroner og hoder

Hva er kriteriene for å søke?

Ideen må kunne knyttes til ett eller flere av Bates utvalgte bærekraftsmål:

  1. God helse: Tiltak som bidrar til inkludering, sosialisering og bedre livskvalitet for alle – uansett alder. 
  2. Bærekraftige byer og samfunn: Tiltak som fremmer en mer miljøvennlig livsstil og/eller bidrar positivt til miljøet i nabolaget. 
  3. Ansvarlig forbruk og produksjon: Tiltak som reduserer ressursbruk, bidrar til mer deling og redusert klimaavtrykk. 
  4. Boligselskapet må bruke Bate som forretningsfører og søknaden må komme fra styret.
  5. Det er ikke mulig å søke om støtte til tiltak som allerede er igangsatt eller gjennomført. Hvert boligselskap kan kun sende inn én søkand per søknadsperiode.
Illustrasjon av FNs bærekraftsmål

Hvor mye kan vi få i støtte?

I 2022 har vi totalt 375 000 grønne kroner som skal fordeles på gode tiltak. Hvert boligselskap kan søke om inntil 30 000 kroner per år.

Hva slags prosjekter kan få støtte?

Det kan være så mye. Fellesbadstu som varmes opp av solenergi? Byttebod? Yogatimer for beboerne? Under kan du lese om ett av prosjektene som er realisert ved hjelp av Bates grønne kroner:

Og hvem fikk støtte i 2021?

Les saken under for å se hvilke boligselskap som fikk midler fra Grønne Kroner i 2021.

Illustrasjon av grønt borettslag

Slik skjer tildelingen:

Alle kvalifiserte søknader blir vurdert av en jury som består av representanter fra ulike avdelinger i Bate. Juryen legger vekt på å få mest mulig effekt av midlene.

Det er en fordel om tiltaket enkelt kan overføres til eller kopieres av andre. Vi gjør oppmerksom på at boligselskap som får midler kan bli kontaktet for å dele sine erfaringer gjennom artikler i for eksempel Ditt Bate eller Bates kanaler i sosiale medier.

Lyspære
Når er deadline?

Søknadsfrist for midler i 2022 er 31. august. Alle søkere vil få tilbakemelding innen utgangen av oktober 2022.

Klikk her for å søke