Par flytter inn i bolig med leieeie

LeieEie – en enklere vei til boligdrømmen

Strenge egenkapitalkrav gjør det utfordrende å komme inn på boligmarkedet. LeieEie gir deg en sjelden mulighet – du leier og du sparer. Velger du å kjøpe boligen ut innen fem år, gjør vi om deler av leieprisen til egenkapital slik at du kan få lån i banken.

Par sitter ute

LeieEie, kort fortalt

LeieEie passer for deg som har fast inntekt og kan betjene et boliglån, men har lite eller ingen egenkapital.

Du starter med å leie boligen for fast månedspris. Målet er at du skal klare å kjøpe ut boligen innen fem år. Da gjør vi om cirka 40 % av leien du har betalt til egenkapital, som du bruker for å få lån i banken. Se eksempel under.

Velger du å avslutte leieforholdet, og ikke kjøpe ut boligen, får du ingen egenkapital med deg videre.

Modellen er et samarbeid med LeieEie AS, og gir Bate-medlemmer forkjøpsrett på nye LeieEie-boliger.

Ledige LeieEie-boliger

Hvorfor bør jeg velge LeieEie?

Lyspære
Med LeieEie-modellen

Du har fått tildelt en LeieEie-bolig, og betaler månedsleie på 12 000 kr. Med LeieEie-modellen blir cirka 40 % av denne summen, altså 4800 kr, omgjort til egenkapital hvis* du velger å kjøpe boligen til odel og eie. Reell leiepris/mnd blir da:

12 000 kr – 4800 kr = 7200 kr/mnd

Hvis du kjøper ut boligen etter fem år, vil du med andre ord ha spart opp 288 000 kr med LeieEie.

Kjøpspris for boligen er 3,4 millioner kroner. Du må da ha 510 000 kr i egenkapital (15 % av kjøpspris) for å kjøpe den. 288 000 kr av dette dekkes av LeieEie-ordningen.

*Hvis du velger å ikke kjøpe ut boligen, faller det oppsparte beløpet bort, og du vil ha leid boligen til markedspris (12 000 kr)

Lyspære
Uten LeieEie-modellen

La oss si at du leier en bolig til markedspris på privatmarkedet, hvor månedsleien er 12 000 kr. Leier du til denne prisen i fem år, vil totalbeløpet bli:

12 000 kr x 60 mnd kr = 720 000 kr.

I motsetning til LeieEie-modellen, vil hele leiebeløpet går rett til utleier – uten fratrukket sparebeløp.

Rødhåret jente

Hvem kan få tildelt LeieEie-boliger?

For å få innvilget en søknad om en LeieEie-bolig må du:

  • Ha betalingsevne til å håndtere månedlige leiekostnader og annen gjeld (feks. studie-, bil-, og forbrukslån)
  • Ikke ha betalingsanmerkninger

For å få en LeieEie-bolig på forkjøpsrett må du i tillegg:

  • Være Bate-medlem
  • Ha lengst ansiennitet av de som melder forkjøpsrett på samme bolig som deg
Ung mann med sønn

Hvordan får jeg en LeieEie-bolig?

1) Finn LeieEie-boliger her, og meld forkjøpsrett*. Det er helt uforpliktende å melde forkjøpsrett.

2) Dersom flere melder forkjøpsrett på samme bolig, er det ansienniteten - altså lengden på medlemskapet - som bestemmer hvem som blir prioritert.

3) For å kunne inngå en LeieEie-avtale, må du også innfri noen finansielle krav. Ligger du øverst på ansiennitets-lista etter at forkjøpsrettperioden er over, tar vi kontakt for å innhente opplysningene vi trenger.

4) Oppfyller du kravene, får du tilbud om å tre inn i LeieEie-avtalen, og vi blir enige om tidspunkt for overtakelse.

5) Når du har overtatt boligen, kan du kjøpe den ut når som helst i løpet av de fem kommende årene. Du kan også tre ut av avtalen når du vil.

*Bate-medlemmer har forkjøpsrett (førsterett) på nye LeieEie-boliger, før de legges ut på det åpne markedet. Dersom ingen melder forkjøpsrett eller innfrir kravene for tildeling, legges de ut på det åpne markedet.

Dette bør du vite om LeieEie

Mann og dame flytter inn i leilighet

Kanskje passer DelEie deg bedre?

DelEie er en alternativ kjøpsmodell til LeieEie, og passer for deg som har litt egenkapital, men ikke nok til å innfri bankenes krav om 15 % av boligens verdi. Du kjøper en del av boligen når du inngår avtale. Senere, når du får råd til det, hører du eierandelen din - helt til du eier hele boligen selv.

Alt om DelEie
Skjermbilde av nettsiden til LeieEie AS

Hvem er LeieEie AS?

  • LeieEie AS er Bates samarbeidspartner, og selskapet som kjøper og administrerer boligene du kan få en LeieEie- eller DelEie-avtale på.
  • Selskapet ble etablert i 2015, holder til på Karmøy og er en del av A. Utvik-konsernet.
  • Som Bate-medlem får du forkjøpsrett på alle boligene til LeieEie AS i Rogaland og Agder.
Les mer om LeieEie AS

Mer info om LeieEie?

Få en oversikt over vanlige spørsmål og svar om LeieEie, eller kontakt oss direkte.

Spørsmål og svar om LeieEie

Kristine Lindanger fra LeieEie AS
Kristine N. Lindanger
LeieEie AS

Bli informert om nye LeieEie-boliger

Fyll ut skjemaet, og vi oppdaterer deg når det kommer ledige LeieEie-boliger på markedet.