Goagarden: Leie-eie

Leie-eie_Goargarden
 

Om boligene

Leilighetene i første etasje har to soverom, mens de i andre har ett. Alle har stue og kjøkken med åpen løsning, gang, bod, terrasse og skikkelig Bate-håndverk.   
 

Litt om nabolaget ditt

Randaberg kalles gjerne Den grønne landsbyen. Har du vært der, vet du hvorfor. På Vestre Goa har du skog, sjø og vann tilgjengelig når det passer deg. Stranden ligger 2-3 minutter fra dørstokken din. 

Randaberg sentrum; med alt du trenger til hverdags, ligger like ved. Resten finner du i Stavanger, et kvarters kjøretur unna.
 

Søk på leie-eie bolig her

 

 • Nært til natur

  Her finner du flere fine turer: Randabergfjellet. Tungenestet, Hålandsvannet og  Vistestranden.

 • Parkering & elbil lading

  En parkering til hver leilighet, pluss tre felles ladestasjoner for elbil.


Leilighet 10 B / 2-roms

Leie per mnd: 9 400 kr 
Størrelse: 52 m² 
Soverom: 1

2-roms plantegning_Goagarden

Så hvordan fungerer det?

De første årene leier du leiligheten og betaler husleie som er vanlig. I tillegg kommer et depositum på boligen som tilsvarer tre måneders husleie. Noe av det du betaler hver måned går til å dekke fellesutgifter, og resten går til avdrag. Minst tre år, maks seks år etter at du flyttet inn, kan du kjøpe boligen. Da vil det du allerede har betalt trekkes fra prisen på boligen. 


Eksempel ved kjøp av boligen etter 3 år: 

La oss si at boligen koster 2 millioner kroner. For å dekke denne kostnaden velger du å ta banklån, og da trenger du 15 % egenkapital av totalprisen på boligen.

Men, fordi du har leid gjennom en leie-eie ordning så har du i løpet av de tre årene betalt en månedlig leie hvor en andel av denne har gått til avdrag på boligen. Du har for eksempel betalt inn totalt 150 000 kr i avdrag.

Dermed så blir din pris; 2 millioner - 150 000 = 1 850 000. Ditt krav til egenkapital blir da 15 % av denne, nemlig 277 500 kr.

Dersom du får godkjent startlån når du ønsker å kjøpe boligen, gjelder andre forhold. 

 

Hvem kan søke leie-eie på Goagarden?

Alle som søkere må oppfylle følgende krav:

 1. Søker, ektefelle, registrert partner eller samboer til søker kan ikke eie bolig eller boligtomt.
 2. Ektepar eller samboere/registrert partner kan kun levere en søknad.
 3. For registrering av kvalifiserende botid skal folkeregisteret legges til grunn. Dokumentasjon kan kreves.
 4. Kvalifiserende arbeidstid i kommunen må kunne bekreftes av arbeidsgiver(e).
 5. Søker må være fylt 20 år på søknadstidspunktet.
 6. Tildeling og prioritering skjer ved loddtrekning blant de kvalifiserte søkerne som har innlevert søknad innen tidsfrist.
 7. Dersom boligen tildeles på uriktig grunnlag, som har sin årsak i feil eller manglende opplysninger fra søker, har kommunen rett til å trekke tilbake tildelt bolig.
 8. Søker må fylle kriteriene for tildeling av startlån etter dagens gjeldende regelverk. Parallelt med at søknadsskjema leveres, må søker starte prosessen. Søk på startlån her.
 9. Vedtaket kan påklages til klagenemnda i Randaberg kommune. Klagefristen er 3 uker fra mottatt vedtak.
 10. Ved fraskrivelse av bolig skal det foretas trekning blant øvrige kvalifiserte og prioriterte.


I tillegg må søker oppfylle ett av følgende krav:

Gruppe A - første prioritet søkere

 • Jeg har bodd i Randaberg kommune minst 10 år 
 • Jeg bor og har bodd sammenhengende i Randaberg de siste 3 år
 • Min hovedarbeidsgiver er et firma i Randaberg og jeg har arbeidet der sammenhengende siste 3 år

Gruppe B - andre prioritet søkere

 • Jeg bor/eller arbeider i Randaberg 

Gruppe C - tredje prioritet søkere

 • Alle andre søkere som ikke oppfyller krav i gruppe A eller B

Søk på leie-eie bolig her

 

 

Om Leie-eie

Leie-eie er et initiativ som skal gjøre det enklere for unge boligkjøpere å komme seg inn på boligmarkedet. Modellen er et samarbeid mellom Bate, Husbanken og kommunen. Samarbeidet gjør det mulig for oss å tilby leie-eie-boliger med litt lavere husleie enn det som er vanlig i dag. Slik kan du som bor i en leie-eie-bolig få råd til å spare opp egenkapitalen din samtidig som du betaler husleie hver måned. Kommunen stiller med tomt og Bate bygger boliger, begge til kostpris. Gunstig finansiering fra Husbanken bidrar også til å gjøre boligene rimelige.

 

Leie-eie i min kommune?

Bate boligbyggelag ønsker at så mange kommuner som mulig skal kunne tilby innbyggerne sine leie-eie-boliger. Lurer du på om muligheten allerede finnes der du bor, kan du ta kontakt med kommunen din. Kommuner med aktuelle tomter og ambisjoner om et leie-eie prosjekt kan gjerne kontakte kundeservice på e-post: kundeservice@bate.no.