Stemmgivning under generalforsamling

Dette bør styret vite om årsmøtet og generalforsamlingen

Årsmøtet (for sameier) og generalforsamlingen (for borettslag) er boligselskapets øverste myndighet. Møtet innebærer en del arbeid for styret, som det er viktig at dere prioriterer.

Styreleder leder årsmøtet

Årsmøtet/generalforsamlingen er en årlig samling hvor eierne har talerett og mulighet til å stemme over diverse saker som påvirker sameiet/borettslaget. Møtet holdes som regel på våren, mellom mars og mai.

Slik fungerer årsmøtet/generalforsamlingen

Digital løsning for årsmøte på Min side

Digitale årsmøter

Der kan velge å avholde generalforsamlingen/årsmøtet digitalt. Faktisk viser det seg at denne møteformen ofte gir høyere valgdeltakelse.

Bate tilbyr en brukervennlig løsning for digitale årsmøter/generalforsamlinger. Vår løsning tilfredstiller alle kravene for en digital møteform.

Les mer

Vanlige spørsmål og svar om årsmøte/generalforsamling

Møteleder fra Bate under en generalforsamling

Bates rolle

Vår bistand i forbindelse med årsmøtet avhenger av kontraktstype.

For kunder med ordinær forretningsføreravtale:

  • Utarbeidelse av forhåndsvarsel til eierne
  • Tilrettelegging for digitalt årsmøte
  • Fremdriftsplan tilgjengelig i Portalen
  • Tilrettelegging for innkalling
  • Protokollførsel og møteledelse
  • Endringsmelding til Brønnøysundregistrene

For kunder med Basis forretningsføreravtale:

  • Maler for innkalling og protokoll tilgjengelig i Portalen
  • Fremdriftsplan tilgjengelig i Portalen

Andre tjenester i forbindelse med årsmøtet kan kjøpes som tilleggstjenester. Se priser og oversikt i Portalen.

Forbered deg til møtet

Webinar med malen Stølen

Webinar om årsmøtet

Vår advokat gjør styret tryggere på lovkravene i forbindelse med årsmøtet.

Terje Grønning styreleder

Tips til møteledelse

Skal du lede generalforsamlingen/årsmøtet selv? Styreleder Terje Grønning gir deg sine tips for en effektiv gjennomføring.

Mann sitter i sofa med pc

Fysisk eller digitalt?

Styret står fritt til å velge om møtet skal avholdes fysisk eller digitalt. Her er noen ting dere kan ta med i betraktningen før dere tar en avgjørelse.

Mann noterer

Skriv en god årsmelding

Finn ut hvorfor dere bør priotitere å skrive en god oppsummering av styrets aktivteter.