illustrasjon av bomiljø
Bates visjon om fremtidens bomiljø

Bates samfunnsansvar og miljø

I Bate betyr samfunnsansvar å skape verdi for samfunnet som helhet og menneskene som bor i boligselskapene. En del av samfunnsansvaret er å være en fremtidsrettet boligbygger og forvalter - med ansvar for å ta vare på mennesker, samfunn og miljøet rundt oss. Her må vi alle bidra der vi kan.

Vi er stolte over å bidra med positive tiltak i samfunnet:

♻️Miljøfyrtårn

Bate har vært godkjent miljøfyrtårnbedrift siden 2008.
Bate har utført miljøtiltak som har lønnet seg økonomisk, for ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og miljø i global betydning. Les mer her.

✅Grønn byggallianse

Ti strakstiltak til hva byggeiere og forvaltere som tar klima og miljø på alvor bør gjøre for å bidra til å skape en grønn fremtid. En grønn omstilling i næringen, laget av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom.

💪Arbeidstrening

Arbeidstrening er et samarbeid med Nav, og et tilbud for de som har behov for arbeidsrettet bistand for å komme i arbeid. Les mer om ordningen her. 

❤️Ungdomsboliger og omsorgsboliger

Vi tilbyr ungdomsboliger til leie og ungdomsboliger til salgs - en fin inngang på boligmarkedet for unge som ikke eier egen bolig. Bate har også omsorgsboliger. Det er tilrettelagte boliger som selges til en god fastpris. Les mer om omsorgsboliger.

🏡Breeam

Bate har som mål å bygge Breeam-sertifiserte boliger. Dette er bygninger hvor bærekraft og innovasjon går hånd i hånd. Boligene bygges med tanke på helse, trivsel og miljø.

👱‍♀️Leie-eie

Et initiativ for å hjelpe unge boligkjøpere inn på boligmarkedet. Et samarbeid mellom Bate, Husbanken og kommunen. Les mer om leie-eie her.

🌿Bates Grønne kroner

Gode sosiale fellesskap er viktig. Bates Grønne kroner er et grønt fond for boligselskaper hvor man kan søke om støtte til klima- og miljøvennlige tiltak i nabolaget. Les mer her. !!!!!!!LINKSJEKK


fire jenter med ryggen til former hjerter med hendene
Foto: Melissa Askew/Unsplash

Vi har feiet for egen dør

Bate har feiet for egen dør. Det betyr at vi har hatt fokus på internkontroll av HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, håndtering av avfall og utslipp, og transport- og klimaregnskap.

fn bærekraftsmodell

FNs bærekraftsmål

Bate har valgt å gjøre en ekstra innsats innen tre av FNs bærekraftsmål. Målene skal fungere som retningslinjer i arbeidet Bate utfører, som utbygger, boligforvalter og i den daglige driften. Målene er å bekjempe ulikheter, skape sosiale og trygge miljøer og å stoppe klimaendringene innen 2030.

Vi har hovedfokus på følgende av FNs bærekraftsmål

#3: God helse

Målet handler om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

#11: Bærekraftige byer og samfunn

Dette målet innebærer å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.

#12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre