Besøksadresse

Bate boligbyggelag Zetlitzveien 2
4017 Stavanger

Åpningstider resepsjon: 
08.00-15.30

Postadresse

Bate boligbyggelag 
Postboks 88 Sentrum 
4001 Stavanger 

Besøk oss i Zetlitzveien 2!

Fakturaadresser

Du kan nå benytte EHF-faktura for fakturering. Dersom ditt firma eller boligselskap ikke er tilknyttet EHF er det følgende adresser som gjelder:

For faktura til boligbyggelaget

Bate boligbyggelag
c/o Fakturamottak Bate ref.nr. 990  
Org nr: 952 090 275

Postboks 5100
8608 Mo i Rana

E-post:
5100@invoicecenter.net


For faktura til borettslag eller sameie

«Borettslagets/sameiets navn»
c/o Fakturamottak Bate 

Postboks 4390 Vika
8608 Mo i Rana

E-post:
4390@invoicecenter.net

Husk å alltid merke fakturaen med selskapets referansenummer.

For faktura til Vaktmesteren fra Bate

Vaktmesteren fra Bate AS
c/o Fakturamottak Bate ref.nr. 505 
Org nr: 977 043 603

Postboks 5101 Vika
8608 Mo i Rana

E-post:
5101@invoicecenter.net

For faktura til Real Prosjektutvikling AS

Real Prosjektutvikling AS
c/o Fakturamottak Bate ref.nr. 990 
Org nr: 980 126 331

Postboks 5102
8608 Mo i Rana

E-post:
5102@invoicecenter.net

Husk å alltid merke fakturaen med prosjektets referansenummer.