Fakturaadresser

Fakturaadresser

Vi foretrekker å motta faktura elektronisk som EHF. Da mottar vi den umiddelbart og den behandles både hurtig og effektivt. Dersom du ikke kan sende EHF er det følgende adresser som gjelder:

Faktura til:

Bate boligbyggelag

Bate boligbyggelag
Ref.nr 990
Org nr. 952 090 275

Postboks 2714
7439 Trondheim

E-post:
faktura@bate.no

Borettslag og sameier

Navn på borettslag/sameie
Org.nr. til borettslag/sameie

Postboks 2714
7439 Trondheim

E-post:
faktura@bate.no

Bate vaktmesteren

Vaktmesteren fra Bate AS
Ref.nr. 505
Org nr: 977 043 603

Postboks 2714
7439 Trondheim

E-post:
faktura@bate.no

Real Prosjektutvikling AS

Real Prosjektutvikling AS
Ref.nr. 505
Org nr: 980 126 331

Postboks 2714
7439 Trondheim

E-post:
faktura@bate.no

NB! Husk å alltid merke fakturaen med prosjektets referansenummer.