Ofte stilte spørsmål

Medlemskap

Alle, uansett alder, kan bli medlem i Bate. Medlemskap for barn er gratis fram til fylte 20 år. Meld deg inn i dag.
Sammen med medlemskapet ditt kan ansienniteten overføres til andre. Du kan ikke overføre ansienniteten din uavhengig av medlemskap. 
Du kan overføre medlemskapet ditt til et familiemedlem, til ektefelle eller samboer. Finn ut mer om overføring av medlemskap.
Ansienniteten din er knyttet opp til medlemskapet ditt og kan ikke deles opp. Dersom du ønsker å overføre ansienniteten din til et familiemedlem, ektefelle eller samboer, må hele medlemskapet overføres. Overfør medlemskap.
Ja, medlemskapet er inkludert i felleskostnadene for beboere i borettslag. Sammen med felleskostnadene for februar betales medlemskontingent for en eventuell medeier.

Dersom du bor i et sameie eller frittstående borettslag er du ikke bundet til å være medlem, men vi håper likevel du ser fordelene ved medlemskapet.

Ja, dersom du har mistet kortet. Du kan bestille ved å sende epost til medlem@bate.no. Husk å oppgi fullt navn og fødselsdato.

Dersom du ikke har mottatt faktura, ta kontakt med oss så sender vi en ny.

En av grunnene kan være at du ikke har betalt medlemskontigenten. Medlemskapet opphører ved ett års uteblitt betaling.

Har du fått faktura uten beløp, har du mest sannsynlig inngått avtale om eFaktura eller avtalegiro med banken din. Sjekk din nettbank for detaljer. Dette er allikevel sendt til alle medlemmer for å opplyse om at du har spart opp et nytt år med ansiennitet, samt informasjon om årets nye medlemsfordeler. 
Har du behov for å utsette betaling, ta kontakt med oss på telefon 51 84 95 00 eller send en epost til kundeservice.
Medlemskapet ditt er knyttet til boligen din og kan derfor ikke overføres så lenge du bor i en Bate-bolig. Les våre utfyllende regler om medlemskap og ansiennitet.
Du kan aktivere medlemskortet ditt her. Dersom du får beskjed om at kortnummer, medlemsnummer eller postnummer ikke finnes i databasen når du forsøker å aktivere medlemskortet ditt, kan du ta kontakt med Kundeservice på e-post kundeservice@bate.no.

Du kan betale medlemskontigenten og felleskostnader med AvtaleGiro eller eFaktura, som er avtaler du har med banken din. Dersom du har byttet bank, må du si opp avtalene i din gamle bank og opprette ny(e) avtaler i din nye bank. Du skal automatisk få tilbud om elektroniske betalingsavtaler ved første manuelle betaling i ny nettbank.

Dersom du nylig har opprettet AvtaleGiro eller eFaktura er det mulig at Bate ikke hadde mottatt informasjon om avtalen ved siste filoverføring, og du må da betale giroen manuelt for denne perioden. Det er viktig at du undersøker i nettbanken at avtalen fungerer før neste forfallsdato. Husk at det er ditt ansvar å påse at felleskostnadene blir betalt selv om AvtaleGiro eller eFaktura ikke fungerer.

Dersom din AvtaleGiro eller eFaktura har sluttet å fungere bør du ta kontakt med banken.

Her kan du lese mer om AvtaleGiro.

Her kan du lese mer om eFaktura.

Dersom du ønsker å avslutte ditt medlemskap i Bate, og du ikke ønsker å overføre medlemskapet, send en skriftlig bekreftelse til kundeservice. Ved bortgang/arv, trenger vi kopi av skifteattest og fullmakt for å kunne godkjenne utmelding eller overføre medlemskapet. Dersom du avslutter medlemskapet før forfallsdato som er den 14.03.17, kan du se bort fra årets medlemskontingent.

Bates Smarte Strømavtale


Bor du i et borettslag eller sameie, har dere kanskje en felles strømmåler. Bates smarte strømavtale er bare for individuelle kunder, så da kan du dessverre ikke benytte deg av denne fordelen. Sjekk gjerne med styret ditt hvilken strømavtale dere har.

Det står på fakturaen din for strøm. Du kan også kontakte din strømleverandør direkte. 


Kjøp av bolig

Medlemsansienniteten gjelder ikke ved kjøp av ungdomsbolig, etablererbolig og omsorgsbolig.
Dersom du selv ikke har lang nok ansiennitet til å kjøpe en bolig på forkjøpsrett, men dine foreldre har nok oppspart ansiennitet, kan de kjøpe boligen for deg. Det er da foreldrene dine som vil stå som eier av boligen, og du som medeier.

Det skjer ingenting med ansienniteten din når du kjøper bolig.

Som medlem i Bate kan du bruke medlemskapet ditt til å skaffe deg bolig gjennom boligbyggelagene i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Bodø. Når du bruker forkjøpsretten i et annet boligbyggelag, må du melde deg inn i dette boligbyggelaget så snart forkjøpsretten er avklart. Du beholder din oppsparte ansiennitet i ditt eget boligbyggelag. Les mer om Storby-samarbeidet.
IN står for individuell nedbetaling, og er en ordning vedtatt i noen borettslag som lar andelseiere nedbetale hele eller deler av fellesgjelden sin når de selv måtte ønske. Bate kan etablere og administrere en slik ordning for borettslaget.
 
Fordelen med en IN-ordning er blant annet at det gir fleksibilitet i mulighetene til selv å velge bankforbindelse og lånevilkår. Noen andelseiere vil kunne ha mulighet til å benytte seg av gunstige låneordninger hos arbeidsgiver eller andre långivere.
 
På den andre siden er det verdt å merke seg at individuell boligkreditt ikke nødvendigvis vil være rimeligere enn borettslagets fellesgjeld. Dette kan altså innebære at det for mange kan bli dyrere å finansiere en større del av totalprisen individuelt. En IN-ordning vil også øke kostnadene til borettslaget da ordningen krever administrasjon og oppfølging. 
 
Det finnes flere forutsetninger for at borettslagets fellesgjeld skal kunne individualiseres. For mer informasjon om IN-ordning, ta kontakt med oss på e-post kundeservice@bate.no eller telefon +47 51 84 95 00.

Strømavlesning

Måleravlesning skjer hovedsakelig en gang i året, den 31.oktober, eller ved salg/eierskifte.
Avlesningen kan registreres på nettet, sendes per e-post eller post. Se instruks i utsendt brev.
I utgangspunktet utbetales disse pengene i løpet av desember/januar/februar.
Tilgodebeløp under 100 kroner blir ikke utbetalt, men overføres boligselskapet.
Skyldig beløp under 100 kroner bortfaller.
Måleravlesning skjer hovedsakelig en gang i året, den 31.oktober, eller ved salg/eierskifte.
Nei, strøm betales via felleskostnader hver måned.
Er som en sparebøsse der litt penger pr måned samles og brukes til avregningen. Har du satt av for mye får du dette tilbakebetalt, og har du satt av for lite får du faktura på det som mangler.

Akonto kan endres ved å sende en mail til kundeservice@bate.no eller via telefon
51 84 95 00. 

Vi avregner den kostnaden – dvs. de fakturaene – som boligselskapet betaler til kraftleverandøren. Da det er årlig avlesning av målere tar systemet en gjennomsnittspris på kostnad fordelt på forbruket gjennom hele året. 
Da vil forbruket bli estimert ut i fra tidligere forbruk.
Nei, ikke så lenge du ikke har individuell måler. Har du individuell måler kan du bytte kraftleverandør, det vil si selve forbruket. Nettleie, fastbeløp og forbruksavgift må du betale til Lyse Elnett. 
Lyse har et mål om at alle målere fra og med 1. januar 2019 skal være byttet.
Da må styreleder kontaktes. Så kan eventuelt styreleder rekvirere elektriker eller si i fra om en kan bestille en selv.

Nettleie, fastbeløp og forbruksavgift må du betale til Lyse Elnett. Dette er ditt lokale nettselskap, uavhengig av hvilken kraftleverandør du har. 

Vi må forholde oss til selve måleravlesningen som blir sendt inn til faktisk avregning. Vi kan dessverre ikke uttale oss om andres regninger.