Du kan benytte dette skjemaet for å registrere din målerstand.

Husk å sende oss avlesningen innen 31.10.2017 for at avstemmingsgrunnlaget skal bli så korrekt som mulig.

Dersom du har spørsmål knyttet til strømavlesning, kan du finne veiledning blant våre ofte stilte spørsmål eller ta kontakt med Kundeservice.

Personalia
Du har fått tilsendt bolignummer av oss. Bolignummer består av nummer bundet av bindestrek (000-000).
Målerstand