Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. For medlem og beboer
  3. Hva er et boligbyggelag?

Hva er et boligbyggelag?

Boligbyggelag er organisasjoner som bygger, omsetter og forvalter boliger for medlemmene sine. Boligene organiseres oftest som borettslag, og noen ganger som sameie. Borettslag og sameier omtales gjerne som boligselskap.

Boligbyggelagene leverer tjenester som forretningsførsel og rådgivning til boligselskapene. Vi arrangerer også kurs for styremedlemmer og kan hjelpe styret med å sette opp planer for vedlikehold av boligselskapet.

Medlemsfordeler

Som medlem i et boligbyggelag kan du benytte deg av medlemsfordeler og rabatter som boligbyggelaget har forhandlet frem på ulike varer, butikker og tjenester. Den viktigste medlemsfordelen er likevel forkjøpsretten du har på boliger tilknyttet boligbyggelaget.