Boligblokk i Rogaland
Foto: Justyna Stachon, Impress

Hva er IN-ordning?

IN står for individuell nedbetaling av fellesgjeld. Har borettslaget ditt en slik ordning, kan du betale ned hele eller deler av din fellesgjeld-andel.

IN-ordning kort fortalt

Med IN-ordning kan du betale ned din andel av fellesgjelden raskere enn det som er fastsatt av borettslagets nedbetalingsplan. Hovedmotivasjonen for mange er lavere månedlige felleskostnader.

Innbetalingen blir sikret ved at du får inntrederett i långiverens pantobligasjon, såkalt sidestilt pant.

Hvem passer IN-ordningen for?

Ordningen passer for deg med romslig økonomi som har mulighet til å innfri gjeld, eller som får bedre rente i din private bank. Har borettslaget lån i Husbanken, lønner det seg sjelden å ta opp privat lån for å betale ned fellesgjeld-andelen.

Hvis du vurderer å bruke IN-ordningen, er det viktig å vite at fellesgjeld blir motregnet formuen din. Velger du å innfri hele eller deler av lånet, kan det med andre ord ha noe å bety for hvor mye formueskatt du skal betale. Har du i dag en fellesgjeldandel på to millioner kroner, og tre millioner kroner i formue, blir den samlede formuen din én million. I henhold til Skatteetaten skal du ikke betale formueskatt før formuen din overstiger 1 700 000 kr.

Kvinne foran en pc
IN-ordning kan være et gunstig alternativ for mange, men ikke alle. Sett deg inn i om dette er noe din økonomi tillater deg å gjøre.
Foto: iStockphoto

Når kan jeg betale inn?

Du kan betale inn på fellesgjeldandelen inntil fire ganger i året, forutsatt at lånet i boligselskapet har fire terminer per år - vanligvis i mars, juni, september og desember. Det er Bate som administrerer dette, og innbetalingen må skje samtidig som lånet til borettslaget forfaller.

Har du en helt ny bolig, er det viktig å være oppmerksom på innbetalingen heller ikke kan skje før byggelånet er konvertert til ordinært lån. For de fleste betyr dette at det vil gå litt tid fra de overtar boligen sin, til de kan betale ned. Enten i påvente av at lånet skal bli konvertert, eller at vinduet for nedbetaling åpner seg (mars eller september). Du må altså regne med å betale noe ned på felleslånet i starten.

Kan jeg velge summen jeg skal betale selv?

Du må betale inn minimum 100 000 kr. Er den totale fellesgjeldandelen din mindre enn 100 000 kr, kan du betale inn resten av beløpet.

Jeg vil betale inn – hva gjør jeg?

  • Kontakt Bate og be om å få snakke med kunderådgiveren til borettslaget ditt.
  • Kunderådgiveren vil informere deg om når nedbetalingen kan skje.
  • Send en e-post til kunderådgiveren hvor du bekrefter at du vil betale ned hele eller deler av fellesgjelden. Du må sende bekreftelsen senest den første i den måneden du har fått beskjed om at innbetalingen kan skje.
  • Når vi har mottatt e-posten din, sender vi deg avtalen som du signerer elektronisk med Bank ID. Sammen med kontrakten får du en faktura på avtalt beløp.
  • Når du har betalt fakturaen, blir fellesgjelden din redusert måneden etter at innbetalingen er gjort og du mottar ny faktura.

Hva skjer hvis jeg selger boligen?

Hvis du har valgt å betale ned din fellesgjeld-andel, følger det boligen. Det betyr at selgeren må betale hele verdien av boligen til deg, og ikke bare innskuddet. Til gjengjeld får den nye kjøperen de samme lave månedlige kostnadene som du selv har hatt.


Spørsmål om IN?

Ta kontakt med oss – ingen spørsmål er dumme!

Katalin Braathen Johansson, kunderådgiver i Bate
Bate kundeservice