Ringeklokke i et Bate-sameie

Vet dere hvem som leier i sameiet?

Det er flere grunner til at det er lurt å bruke litt tid på å oppdatere beboerlisten deres.

Tekst: Bate
Publisert: 14.9.2023

Lyspære
Bakgrunn

Ulikheter i regelverket gjør at leieforhold er vanligere i sameier enn i borettslag. I borettslag må du nemlig søke styret om å få leie ut, samtidig som du må oppgi informasjon om leietaker.

Like strengt er det ikke i sameier. Selv om det ofte står skrevet i sameiets vedtekter at styret skal informeres om leietakere, blir dette i mange tilfeller ikke overholdt. Styret har derfor lite kontroll på hvem som leier.

Vi ser nærmere på hvorfor det er viktig at styret har informasjon om leietakere, samt hvordan leietakere registreres.

Derfor er det viktig at styret har informasjon om leietakere

1) Enklere kommunikasjon

Styret deler ofte praktisk informasjon med beboerne – i mange tilfeller digitalt. Hvis styret i sameiet ikke har kontaktinformasjonen til leietaker, blir det også vanskelig å informere om praktiske ting som elektrikerbesøk, stengte garasjer, dugnad og strømbrudd til disse, via e-post eller telefon.

Ved alvorlige situasjoner som lekkasjer eller brann, er det tidskritisk for styret å få tak i leietaker. Vi i Bate har flere eksempler på fortvilte styreledere som ikke finner ut av hvem som bor i boliger som rammes av slike hendelser, og derfor ikke kan gi beskjed til vedkommende.

2) Bedre bomiljø

Muligheten for å dele informasjon til så mange beboere som mulig er altså viktig, men det kan også bidra til at leietakerne i større grad føler seg som en del av felleskapet i sameiet. Inkludering legger til rette for et sunt og trivelig bomiljø. En fiendtlig innstilt holdning fra styret mot leietakere, eller omvendt, er ingen tjent med.

3) Medvirkning i sameie

Leietakere er beboere på lik linje med eierne som bor i sameiet, og har også store muligheter for medvirkning. De kan være til stede og uttale seg på årsmøtet (ref. eierseksjonsloven §46), og med fullmakt fra seksjonseieren kan de også handle på vegne av vedkommende under møtet.

Leietaker kan også velges inn i styret til sameiet. Dette kan gjøre det enklere å fylle styrerollene i sameier med få beboere.

For å kunne informere leietakere om sine rettigheter som boende, er det derfor viktig at kontaktinformasjonen til disse er oppdatert.

Slik registreres leietakere

For at leietakere automatisk skal bli registrert i Portalen, må eier av boligen legge inn leiettakerens kontaktinformasjonen under "Min bolig" på Min side.

Vår anbefaling er at styret kontakter eier direkte, for eksempel via e-post eller sms, og ber vedkommende registrere leietakeren.