DelEie og LeieEie - boligkjøpsmodeller for deg som ikke får finansiert boligkjøp på egenhånd

Nyhet! Nå tilbyr vi DelEie

Sammen med LeieEie AS utvider vi tilbudet til de som står utenfor boligmarkedet. Nå lanseres DelEie, hvor du kan kjøpe egen bolig for kun en brøkdel av innskuddsprisen.

Tekst: Bate
Publisert: 13.4.2023

– Vi synes det er kult å tilby flere en raskere inngang til boligmarkedet. I dag lanseres DelEie for boliger vi allerede har i markedet, og på tirsdag slipper vi nye boliger i samarbeid med Bate forkjøpsrett. Med den nye DelEie-modellen vår trenger kjøpere kun å finansiere 10 prosent* av innskuddet for å få kjøpt bolig. Resten av innskuddet betaler vi. Målet er at DelEie-kjøperen skal eie hele boligen i løpet av fem år, sier Asle Skjærstad, som er administrerende direktør i A. Utvik konsernet.
(*endret fra 30 til 10 prosent, 28. juni 2023)

Selskapet var et av de første i landet med å etablere en alternativ boligkjøpsmodell. Siden 2020 har de hjulpet over 60 personer med å kjøpe sin egen bolig. DelEie skal være et supplement for de som har litt egenkapital, men ikke nok til å finansiere boligkjøp. 

– Dette er kanskje den mest boligsosiale modellen i hele Norge. Med en inngangssum på kun 10 prosent av innskuddet, blir det mulig for langt flere å komme seg raskt inn i boligmarkedet. Her får du fordelene av rentefradrag og mulig verdiøkning på din andel av boligen, i stedet for å være låst i et dyrt leiemarked, sier Skjærstad.

Bate + LeieEie AS

LeieEie kjøper boliger fra en rekke boligutviklere, og vil i løpet av kort tid tilby boliger med LeiEie og DelEie også i Bergen og Kristiansand. Selskapet administrerer alle leieforhold, og eier boliger sammen med de som ønsker å bruke DelEie-modellen. De har også inngått en avtale med Bate, som gir boligbyggelagets medlemmer forkjøpsrett på alle boliger med LeieEie- og DelEie-mulighet i Rogaland og Agder.

– Siden vi innledet vårt samarbeid før jul i fjor, har vi hatt to runder med boliger på forkjøpsrett. Det har vært veldig populært, spesielt i Stavanger-regionen hvor det inntil nylig har vært få muligheter for folk som ikke kan finansiere boligkjøp på egenhånd, forteller Merete Eik, administrerende direktør i Bate.

– Allerede på tirsdag kommer neste runde med boliger, og denne gangen kan medlemmene våre velge om de vil bruke DelEie- eller LeieEie-modellen. Vi er veldig glade for å kunne tilby et enda mer attraktivt tilbud sammen med LeieEie AS, og gleder oss stort til å se responsen, legger hun til.

DelEie
Slik fungerer DelEie
 • DelEie-modellen passer for deg som har litt egenkapital, men ikke nok til å innfri bankenes krav om 15 % av boligens verdi.
 • DelEie tilbys på borettslagsboliger, som er delvis finansiert gjennom innskudd og delvis gjennom et felleslån fordelt på alle eierne.
 • Du må dekke minst 2/20-deler av innskuddet*, mens LeieEie AS dekker resten.
  (*endret fra 3/10-deler, 28. juni 2023)
 • Du disponerer boligen full ut, og betaler felleskostnader til borettslaget og et månedlig vederlag til LeieEie AS.
 • Modellen baserer seg på at du gradvis kjøper større andeler av innskuddet, til du til slutt eier hele boligen selv.
 • For å få kjøpt bolig med DelEie-ordningen, kan du ikke ha betalingsanmerkninger, og må kunne håndtere de månedlige kostnadene og eventuell annen gjeld.

Les mer om DelEie
LeieEie
Slik fungerer LeieEie
 • LeieEie-modellen passer for deg som har lite eller ingen egenkapital.
 • Som LeieEie-taker leier du boligen av LeieEie AS i inntil fem år.
 • I løpet av disse fem årene kan du kjøpe ut boligen fra LeieEie AS. Da blir deler av leien du har betalt, vanligvis rundt 45 prosent, omgjort til en rabatt på boligen.
 • Rabatten gir deg en egenkapital som du kan bruke for å få lån i banken.
 • For å få en LeieEie-avtale, kan du ikke ha betalingsanmerkninger, og må kunne håndtere de månedlige leiekostnadene og eventuell annen gjeld.

Les mer om LeieEie