DelEie er en lettere inngang til boligmarkedet

DelEie med Sparing: en alternativ vei inn på boligmarkedet

DelEie med Sparing passer for deg med fast inntekt, men lite eller ingen egenkapital. Du eier boligen sammen med LeieEie AS, men bor i hele selv.

Slik fungerer DelEie med Sparing

Nøkkel i papp

1) Lei, eller ei

DelEie med Sparing er en boligkjøpsmodell som tilbys av LeieEie AS. Du bestemmer selv om du vil starte med å kun leie (LeieEie-avtale), eller om du vil kjøpe en del av boligen med én gang (DelEie med Sparing-avtale). Du får uansett ha boligen helt for deg selv.

Boligblokk i papp

2) Mål om å spare

Hver måned betaler du felleskostnader til borettslaget pluss et vederlag til LeieEie AS. Samtidig er målet at du skal klare å spare penger utenom, slik at du kan kjøpe ut boligen litt etter litt.

Gris i papp

3) Rabatt når du kjøper deg opp

Når du er klar for det, kan du kjøpe deler av boligen. Du må minimum kjøpe 1/10-del* om gangen. LeieEie AS gir deg rabatt tilsvarende 0,75 % av boligens totalpris for hver 1/10-del du kjøper.

I tillegg reduseres leieprisen, og skattefradraget på rentene øker, for hver gang du kjøper deg opp.

👉Se regneeksempel her.

Jublende gutt i papp

4) Trenger mindre egenkapital

Når du har klart å kjøpe ut hele boligen, vil du ha fått i alt 7,5 % rabatt fra LeieEie AS. Du sparer med andre ord halvparten av bankenes egenkapitalkrav ved å bruke DelEie-modellen.

*DelEie tilbys på borettslagsboliger, som delvis er finansiert gjennom et innskudd og delvis gjennom et felleslån fordelt på alle eierne. Summen du må betale når du kjøper deler av boligen tar utgangspunkt i innskuddet, ikke totalprisen.

Mann med nøkkelknippe
Lyspære
Regneeksempel: Dette betaler (og sparer) du med DelEie

Under har vi satt opp et eksempel for en ny borettslagsbolig som tilbys med DelEie med Sparing:

Innskudd: 1 200 000

Fellesgjeld: 2 800 000 kr

Totalpris for boligen: 4 000 000 kr

La oss si at du starter med å kjøpe 1/10-del av boligen. Det koster 120 000 kr (10 % av innskuddet).

Med DelEie betaler du 90 000 kr selv, og får 30 000 kr (0,75 % av totalprisen) dekket av LeieEie AS.

Dette gjelder hver gang du øker eierandelen din. For hver 1/10-del du kjøper får du 0,75 prosent av totalprisen i rabatt fra LeieEie AS. Når du har klart å kjøpe ut hele boligen, vil du ha fått i alt 7,5 % rabatt.

Månedlige utgifter ved 10 % eierandel:

Felleskostnader til borettslaget: 14 300 kr*

Vederlag til LeieEie AS: 5 583 kr**

Totalt/mnd: 19 883 kr

*Baserer seg på at renten på borettslagets felleslån er 5 %.

**Vederlag til LeieEie AS for den andelen av boligen du ikke eier. Summen reduseres for hver gang du kjøper nye eierandeler.

Hvor kommer sparingen inn i bildet?

Gjennom vår DelEie-modell får du dekket 7,5 % av egenkapitalen som kreves for å kjøpe hele boligen. I tillegg får du rentefradrag på fellesgjelden tilsvarende den andelen du eier. I dette eksempelet, hvor du eier 1/10-del av boligen, utgjør skattefradraget i underkant av 1 000 kroner i måneden.

Ung mann med sønn

Slik får du en DelEie-bolig

1) Nye DelEie med Sparing-boliger annonseres her. Det er LeieEie AS som håndterer boligene, og tilbyr i samarbeid med Bate forkjøpsrett til medlemmer på alle tilgjengelige boliger i Rogaland og Agder.

2) Dersom flere melder forkjøpsrett på samme bolig, er det lengden på medlemskapet (ansienniteten) som bestemmer hvem som blir prioritert.

3) Når fristen for å melde forkjøpsrett er gått ut, tar LeieEie AS kontakt for å be deg fylle ut et søknadsskjema. Dette vil gi dem svar på om du oppfyller vilkårene for å inngå en DelEie-avtale.

4) Oppfyller du kravene, kan du få tilbud om å inngå en DelEie-avtale. Du velger selv om du vil starte med å leie, eller kjøpe en eller flere 10-deler av boligen fra start.

Aktiv Eiendom visningsskilt

Hva skjer hvis jeg vil selge boligen?

Du kan når som helst kreve at boligen skal bli solgt på det åpne markedet. Boligen vil da bli solgt til høyeste bud, og både du og din medeier LeieEie AS må godta budet. Kostnadene ved boligsalget fordeles etter eierbrøk av andelen.

ung mann med flytteesker - deleie

Viktige vilkår for DelEie med Sparing:

  • Du må ha økonomi til å betjene de månedlige kostnadene ved boligen, og kunne spare opp midler til å kjøpe ut boligen innen fem år.
  • Boligen du kjøper deg inn i må være din primærbolig.
  • DelEie-avtalen har en varighet på fem år. Målet er at du skal kunne kjøpe hele boligen (10 av 10 deler) i løpet av disse årene.
  • DelEie gjelder kun for borettslagsboliger.

Par kjøper bolig med LeieEie

Hvem passer det for?

DelEie med Sparing passer for deg som har fast inntekt, men ikke klarer å innfri bankenes egenkapitalkrav (15 % av totalprisen på boligen du vil kjøpe).

LeieEie logo

Hvem er LeieEie AS?

  • LeieEie AS er Bates samarbeidspartner, og selskapet som kjøper og administrerer boligene du kan få en LeieEie- eller DelEie-avtale på.
  • Selskapet ble etablert i 2015, holder til på Karmøy og er en del av A. Utvik-konsernet.
  • Som Bate-medlem får du forkjøpsrett på alle boligene til LeieEie AS i Rogaland og Agder.
Moderne boligblokk

Må jeg kjøpe deler av boligen med én gang?

Hvis du ikke har nok penger til å kjøpe en del av boligen med en gang, kan du starte med kun å leie den (LeieEie-avtale). Du kan når som helst gå fra en LeieEie-avtale til en DelEie med Sparing-avtale – altså kjøpe deg opp fra 0 % eierandel, til minst 10 % eierandel.

Eiendom Norge logo

Hvordan regnes markedsverdien på boligen?

Markedsverdien beregnes ut fra totalprisen på boligen da du inngikk avtalen. Når du skal kjøpe nye deler, kan prisen bli justert i tråd med bruktboligprisstatistikken fra Eiendom Norge. Dersom det har vært en prisvekst i markedet, blir andelene dyrere, men har det vært en nedgang vil fortsatt den opprinnelige totalprisen bli lagt til grunn.

Mer info om DelEie?

Ta gjerne kontakt med våre DelEie-eksperter. Ingen spørsmål er dumme!

Kristine Lindanger fra LeieEie AS
Kristine N. Lindanger
LeieEie AS

Bli informert om nye DelEie-boliger

Fyll ut skjemaet, og vi oppdaterer deg når det kommer ledige DelEie-boliger på markedet.