dame som sitter i et møte

Ny i styret – dette bør du vite

Valgt inn i styret i et borettslag/sameie? Gratulerer! Nå starter et viktig og spennende verv – med litt å sette seg inn i. Her er 10 gode råd for å komme i gang med styrearbeidet.

Tekst: Marianne Helgesen
Publisert: 2.5.2022

1. Dine viktigste hjelpemidler: Rådgiveren og Portalen på bate.no

De fleste som har avtale med Bate får sin egen rådgiver. Rådgiveren er ekspert på drift av borettslag og sameier.

Rådgiveren bistår deg i ditt nye verv, og kan hjelpe til med alt fra gjennomføring av årsmøte/generalforsamling, til betaling av regninger i Portalen eller å sette opp andre tjenester som Bate tilbyr.

Kunderådgiver fra Bate
Rådgiveren din i Bate hjelper deg med spørsmål du måtte ha om styrearbeid.

Gjør deg også kjent med Portalen på bate.no. I Portalen kan du blant annet utføre praktiske styreoppgaver, dele informasjon med beboerne, behandle fakturaer og planlegge møter. Her samles alt på ett sted, og alle i styret kan følge med på hva som foregår.

2. Fordél oppgaver

Styret har mange oppgaver, og et godt tips er å fordele disse på de ulike styremedlemmene. Jobben blir lettere når dere er flere.

Eksempel på vanlige oppgaver er å holde oversikt over økonomien, betale regninger, håndtere HMS-oppgaver, svare på spørsmål fra beboerene og sørge for vedlikehold av bygg og fellesarealer.

3. Årshjulet

Et årshjul kan være et fint hjelpemiddel for å holde styr på ulike fokusområder gjennom året. Våren er tid for dugnad og årsmøte/generalforsamling. Sommer er en fin tid for vedlikeholdsarbeid, styremøte og gjerne en sommerfest.

Om høsten begynner jobben med budsjett for neste år og vinteren skal regnskapet gjøres og neste årsmøte planlegges.

bilde av en sirkel med fire sesonger
Et eksempel på hvordan styreåret med diverse aktiviteter kan se ut.

4. Gjør deg kjent med vedtektene og ordensreglene

Vedtektene bestemmes i årsmøtet og kan ikke endres uten flertall ved neste årsmøte. Bor du i et borettslag er det greit å vite at styret kan endre ordensreglene ved behov.

Lyspære
Digital håndbok for styremedlemmer

Denne brosjyren er nyttig for både nye og erfarne styremedlemmer.

Last ned brosjyren gratis

5. Oversikt over økonomien

Selv om Bate fører regnskap på vegne av boligselskapet ditt, er det styret som godkjenner fakturaer, holder oversikt over økonomisk status, vurderer nivået av felleskostnadene og vedtar budsjett for kommende år.

Det er ikke kjekt å varsle beboerne om en økning i felleskostnadene, men skal dere gjennom en større rehabilitering er det sjelden noen vei utenom.

Det kan være lurt å la ett styremedlem få et dedikert ansvar for økonomien i boligselskapet.

bilde fra portalen for styremedlemmer på bate.no
I Portalen har du oversikt over den økonomiske situasjonen i boligselskapet deres.

6. Spør en ekspert

Flikke eller fikse? Bygg og fellesareal skal vedlikeholdes og det er ikke alltid lett å vite hva som bør gjøres. Bate har dyktige fagfolk som kan hjelpe dere med teknisk rådgivning og større rehabiliteringsprosjekter. Les mer om Bates oppgraderingsplan.

NB! Styret er ansvarlig for å vedlikeholde alt som det ikke påhviler beboerne å vedlikeholde, som fellesareal, bygningskropp og fasade.

7. Sjekk forsikringsavtalen

Styret er ansvarlig for bygninger og fellesarealer. Et stort ansvar, som er lettere å bære med en god forsikringsavtale. Sjekk hvilke forsikring dere har.

Har dere forsikringen til If gjennom Bate, tar vi oss av skadeoppfølging. Avtalen inkludererer også 15 timer gratis advokathjelp hvert år. Les mer om totalforsikringen til If her.

8. Er HMS-dokumentene på plass?

Mulige farer og problemer skal kartlegges, og det er pålagt med et dokumentert HMS-system. Det skal nemlig settes inn tiltak som reduserer risikoen for mulige farer. Kanskje har dere HMS-dokumentene på plass, hvis ikke har Bate en HMS-rådgiver som fikser jobben for dere.

9. Planlegg årsmøtet i god tid

I Portalen på bate.no finner du framdriftsplan som viser hva dere må gjøre i forbindelse med årsmøtet/generalforsamlingen, og når.

En årsmelding skal skrives og sendes til beboerne sammen med innkallingen. Mal til hvordan du skriver en årsmelding finner du i Portalen. Arbeidet med årsmøtet starter gjerne i januar, og må avholdes innen utgangen av juni.

10. Søk om Grønne kroner

Visste du at Bate har et bærekraftsfond? Bates grønne kroner er øremerket grønne og sosiale tiltak i boligselskapene våre. Har dere en god idé kan dere søke om inntil 30 000 kroner i støtte. Kanskje en felles grønnsakshage? Les mer om grønne kroner her.

mor og barn med vannekanner og planter

Ønsker dere tilbud på forretningsførsel?

Kontakt oss gjerne! Vi gir tilbud uten forpliktelser.

Synnøve Rønnestad, Bate

Synnøve Rønnestad, salgsansvarlig Sør-Rogaland og Agder
synnove.ronnestad@bate.no / 97 65 21 85

Halfdan Krohn-Brekke, Bate

Halfdan Krohn-Brekke, salgsansvarlig Nord-Rogaland
halfdan.krohn.brekke@bate.no / 92 24 60 49