Illustrasjon av hus i hjerte over bilde av nabolag
Tilleggstjenester

If Totalforsikring

Ved å gå for If Totalforsikring får dere god bistand fra Bate med på kjøpet. Vi hjelper dere med skadeforebygging og tar oss av all praktisk oppfølging i forbindelse med bygningsskader. Forsikringen inkluderer også 15 timers gratis advokatrådgivning i året.

If Totalforsikring er spesialtilpasset behovene til sameier og borettslag. Her kan du se et sammendrag av hva som inngår i forsikringen.

Ved å inngå forsikringsavtalen via Bate, får dere også god hjelp til oppfølging dersom skader oppstår. Beboerne melder selv skader inn via bate.no - og Bate tar seg av den videre oppfølgingen mot forsikringsselskapet.

Slik følger Bate opp skader:

Med Totalforsikring fra If slipper dere mye arbeid når saken skal behandles – er ikke det deilig?

  • Vi går på befaring
  • Vi avtaler erstatning for egeninnsats og utbetaling av godtgjørelse
  • Vi melder inn og rapporterer til If
  • Vi følger opp det økonomiske oppgjøret
Illustrasjon av mann som maler husvegg

Skadeforebygging

Som totalforsikringskunde vil vi også hjelpe dere med å identifisere tiltak som forebygger skader og gir rabatter på forsikringspremien. Det kan for eksempel være vannsjekk, el-sjekk, installering av vannstopper, eller Bates vedlikeholdsplan.

Advokatrådgivning

NYHET: Nå dekker forsikringen inntil 15 timers gratis rådgivning fra Bates eller Ifs advokater. Alt du trenger å gjøre, er å kontakte rådgiveren din. Vi følger saken din videre opp med forsikringsselskapet, uten at du trenger å dokumentere noe selv.

Oversikt i Portalen

I Portalen får dere full oversikt over dekninger og forsikringssummer. Her kan dere også følge med på statusen i pågående forsikringssaker.