Boligblokker i Stavanger øst
Tilleggstjenester

Bates oppgraderingsplan

Styret er ansvarlig for å holde bygningsmassen ved like. For mange føles det som et større ansvar enn de er komfortable med. Heldigvis har vi en plan:

Bates oppgraderingsplan er et brukervennlig, digitalt verktøy for planlegging av vedlikeholdsarbeidet i borettslaget/sameiet.

En plan lagd av fagfolk

Planen som legges inn i verktøyet blir lagd av profesjonelle fagfolk fra Bate og er skreddersydd for deres bygningsmasse. Her får dere:

  • Fullstendig oversikt over tilstanden til bygningsmassen
  • Anbefalte tiltak for kommende år – inkludert oppgraderingsmuligheter som kan redusere varmetap og forbedre inneklimaet
  • Oversikt over vedlikeholdsoppgavene i borettslaget/sameiet 10 år fram i tid
  • Oversikt over byggets tilgjengelighet (universell utforming) og råd om forbedringer
  • Systematisk oversikt over bygningsmassens vedlikeholdshistorikk
  • Økonomisk oversikt

Sikrer kontinuitet

Siden all informasjon ligger i samme verktøy, er det enkelt for nye styremedlemmer å ta over jobben og få innsikt i tidligere arbeid.

Det lønner seg å ha en plan

Det er mulig å søke om tilskudd fra Husbanken for å dekke inntil 50 prosent av etableringskostnadene for Bates oppgraderingsplan. Vi fikser søknaden for deg – helt kostnadsfritt.