Tegnet mann maler rekkehus
Tilleggstjenester

Bevar HMS

Styret skal ivareta systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i borettslaget/sameiet. Det betyr blant annet å tilse at utstyret på lekeplassen er trygt, og at brannforskriftene blir fulgt.

Ansvaret er stort, men med Bevar HMS får dere råd og verktøy som gjør jobben enklere.

Dette inngår i avtalen:

Hjelp fra HMS-rådgiver

Rådgiveren hjelper dere med å organisere internkontrollsystemet, gir opplæring i bruk av verktøyet og er med på en årlig gjennomgang for å se at alt fungerer som det skal.

HMS-håndbok

Styret er ansvarlig for at lover og forskrifter som gjelder boligselskapet er tilgjengelig, og skal ha oversikt over hvilke krav som er spesielt viktig. I Bevar HMS blir alt dette samlet i en HMS-håndbok sammen med en beskrivelse av deres mål, oppgaver, sjekklister og andre skjema. Forskrifter og lover blir automatisk oppdatert.

Oppfølgingsverktøy

Utfør risikovurdering og styr alle aktiviteter, avvik og tiltak. Dere kan enkelt delegere oppgaver til underleverandører og blir automatisk varslet hvis oppgavene ikke blir utført. Det betyr betraktelig mindre manuelt arbeid for dere i styret.

Arkiv

Her samler dere all relevant dokumentasjon, for eksempel rapporter fra tilstandskontroller.

Kontaktregister

Et nyttig verktøy for å samle kontaktinformasjon til boligselskapets leverandører.

Admin

I tillegg til å redigere selve HMS-systemet, kan dere også lage hjemmeside for boligselskapet ved hjelp av Bevar HMS. To fluer i en smekk!

Lær mer: