fasaden på bates hovedkontor

Om Bate

Bate er Rogalands største boligbyggelag. Vi ønsker å være en fremtidsrettet boligbygger og forvalter - med ansvar for å ta vare på mennesker, samfunn og miljøet rundt oss.

ungt par hånd i hånd på tur

Hvem er vi?

Bate har bygget og forvaltet boliger for våre medlemmer helt siden 1946. I dag er hver femte bolig i Stavanger-regionen bygget av Bate. Med vår lange erfaring og solide kompetanse gir vi deg den tryggheten du trenger i hverdagen og i hjemmet ditt gjennom smart forvaltning, nyttige tjenester og personlig rådgivning.

Bate-kollegaer på kontoret

Slik jobber vi med åpenhetsloven

I 2022 startet vi arbeidet med å kartlegge og identifisere risiko knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden vår. Som et ledd i dette arbeidet, må blant annet alle eksisterende og nye samarbeidspartnere gå igjennom og signere Bates bærekraftige forretningspraksis.

Les mer her

Bates Great Place to Work-sertifisering for 2022

Vi er "Great Place to Work"

Bate er sertifisert som en "Great Place to Work"-bedrift i 2022 og 2023. For å bli sertifisert, skal de ansatte bekrefte at de opplever stor grad av tillit, stolthet og fellesskap på arbeidsplassen. Det skjer gjennom en omfattende, årlig medarbeiderundersøkelse.

voksne og barn som prater og leker ute

Samfunnsansvar og miljø

Gode sosiale fellesskap er viktig, og vi ønsker å bidra til at flere unge kommer seg inn på boligmarkedet. Les mer om konkrete tiltak og mål.

Bates generalforsamling i 2023, styreleder Harald Martin Gjøvåg på talerstolen

Ønsker du å påvirke Bates prioriteringer?

Som medlem er du med og eier Bate, og har mulighet til å påvirke hva vi skal jobbe med.


Hvert år blir det arrangert generalforsamling i Bate. I dette møtet bestemmer deltakerne blant annet hvem som skal sitte i styret. De godkjenner årsmeldingen og årsregnskapet, og behandler andre innmeldte saker. Her kan du lese mer om medlemsdemokratiet.


Bate i tall

  • Vi har i dag om lag 63 000 medlemmer.
  • Disse har forkjøpsrett på rundt 13 000 boliger i Stavanger-regionen og på til sammen rundt 90 000 boliger i hele landet gjennom Storby-samarbeidet.
  • Vi bistår nær 900 boligselskap med både økonomisk, teknisk og juridisk forvaltning og forvalter over 25 000 boliger.

Historie

Stavanger Boligbyggelag ble etablert 4. januar i 1946 som et initiativ til å bekjempe bolignøden i byen etter krigen. To år senere stod de første boligene klare til innflytting på Misjonsmarka. Innskuddet den gang var mellom 4000 og 6000 kroner.

Sandnes Boligbyggelag ble startet 21. oktober 1949 og har siden den gang bygget og forvaltet boliger i Sandnes og nabokommunene. I 2014 slo de to boligbyggelagene seg sammen og endret navn til Bate boligbyggelag. Bate er et gammelt norsk ord som betyr fordel.


Årsrapporter