Vedtekter for Bate

Her finner du gjeldende vedtekter for Bate. *Sist oppdatert i ordinær generalforsamling 22. mai 2014.

1. Innledende bestemmelser

2. Andeler og andelseiere

3. Styret og dets vedtak

4. Generalforsamlingen

5. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern

6. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene