Mor og barn blant blomster og grønnsaker
Foto: iStockphoto

Bates grønne kroner

Har dere gode ideer for sameiet eller borettslaget? Søk om noen grønne kroner, vel!

Har dere den gode, grønne ideen, har vi startkapitalen!

Bærekraftige løsninger og gode sosiale felleskap er noe av det viktigste i et Bate-borettslag eller -sameie. Vi vet at mange av beboerne våre sitter med små og store smarte ideer for å gjøre hverdagen enda bedre og grønnere for fellesskapet – og det vil vi bidra til. Løsning: Bates grønne kroner.

Illustrasjon av grønne kroner og hoder

Hva er kritieriene for å søke?

  • Ideen må kunne knyttes til ett eller flere av Bates utvalgte bærekraftsmål:
  1. God helse: Tiltak som bidrar til inkludering, sosialisering og bedre livskvalitet for alle – uansett alder. 
  2. Bærekraftige byer og samfunn: Tiltak som fremmer en mer miljøvennlig livsstil og/eller bidrar positivt til miljøet i nabolaget. 
  3. Ansvarlig forbruk og produksjon: Tiltak som reduserer ressursbruk, bidrar til mer deling og redusert klimaavtrykk. 
  • Boligselskapet må bruke Bate som forretningsfører og søknaden må komme fra styret.
  • Det er ikke mulig å søke om støtte til tiltak som allerede er igangsatt eller gjennomført.
Illustrasjon av FNs bærekraftsmål

Hvor mye kan vi få i støtte?

I 2021 har vi totalt 300 000 grønne kroner som skal fordeles på gode tiltak. Hvert boligselskap kan søke om inntil 30 000 kroner per år.

Hva slags prosjekter kan få støtte?

Det kan være så mye. Fellesbadstu som varmes opp av solenergi? Byttebod? Yogatimer for beboerne? Her kan du lese om ett av prosjektene som er realisert ved hjelp av Bates grønne kroner:

Når er deadline?

Fristen for å søke om midler i 2021 var 31. juli. Søknadene er nå behandlet. Her kan du se hvem som fikk støtte:

Illustrasjon av grønt borettslag

Slik skjer tildelingen:

Alle kvalifiserte søknader blir vurdert av en jury som består av representanter fra ulike avdelinger i Bate. Juryen legger vekt på å få mest mulig effekt av midlene. Det er en fordel om tiltaket enkelt kan overføres til eller kopieres av andre. Vi gjør oppmerksom på at boligselskap som får midler kan bli kontaktet for å dele sine erfaringer gjennom artikler i for eksempel Ditt Bate eller Bates kanaler i sosiale medier.