Bates generalforsamling på Quality Hotel Residence
Foto: Joar Time

Vel utført generalforsamling

Bates generalforsamling ble avholdt på Quality Hotel Residence i Sandnes, tirsdag 23. mai. Her er utfallet av årets saker.

Tekst: Joar Time
Publisert: 24.5.2023

For å delta i generalforsamlingen til Bate må du være delegert. Det betyr at du er valgt som representant for Bates medlemmer i generalforsamlingen der du bor, eller i Bates valgmøte.

I år ble det sendt ut invitasjon til nærmere 879 delegerte. Av disse møtte 84 personer – 77 boende medlemmer (valgt av sine borettslag) og sju ikke-boende medlemmer.

Sosiale boligkjøpsmodeller

Styreleder i Bate, Harald Martin Gjøvaag, innledet generalforsamlingen, og kunne fortelle om tilfredsstillende økonomisk kontroll og en organisasjon som befinner seg i en spennende utvikling.

Administrerende direktør Merete Eik fortalte videre om satsning på bærekraftige tiltak, kunde- og medlemstilfredshet, og status på byggeaktiviteter og nybygg-muligheter. Hun la også vekt på satsingen på de nye sosiale boligkjøpsmodellene Bate tilbyr – der både LeieEie- og DelEie-modellen gir muligheter for dem som ikke har den egenkapitalen som banken krever ved kjøp av bolig.

Merete Eik taler til generalforsamlingen
Bates direktør Merete Eik taler til generalforsamlingen. Styret i forgrunnen.

Nye styremedlemmer

Årsregnskapet og årsmeldingen ble vedtatt, de delegerte fikk en grundig gjennomgang av Bates økonomiske situasjon, og nye tillitsvalgte ble valgt inn i styret.

Arne Oftedal (gjenvalg) og Benedicte Thu Nørgaard Økland (ny) ble valgt som styremedlemmer for to år. I tillegg ble også Ørjan Brakstad (ny) og Bente Guddal (gjenvalg) valgt til henholdsvis nytt første- og andre varamedlem for ett år.

Valgkomiteens forslag om å øke styrehonoraret ble vedtatt.

Én innmeldt sak

Alle Bate-medlemmer har mulighet til å sende inn saker til generalforsamlingen. I år ble det gjennomgått én sak:

  • Prioritering av leverandører med lærlingeordning

Denne saken ble nedstemt. Du kan lese flere detaljer om saken og styrets innstilling i innkallingen til generalforsamlingen.

Lyspære
Mer informasjon?

Alle dokumenter relatert til generalforsamlingen 2023 finner du her.