Generalforsamling for Bate boligbyggelag

Generalforsamling

Velkommen til generalforsamling for Bate boligbyggelag

Generalforsamling i Bate boligbyggelag

Årets generalforsamling i Bate boligbyggelag blir digital. Møtet foregår i to runder - først en høringsrunde, så avstemming.

Høringsperiode: 25. mai kl. 10 - 26. mai kl. 16
Pause:
26. mai kl. 16 - 27. mai kl. 14
Avstemming:
27. mai kl. 14 - 20

Tilgang til møtet blir gitt via Min side på bate.no.

Er du usikker på hvordan du deltar?

Nederst på siden finner du en video som viser deg trinn for trinn hvordan du logger på og deltar i møtet.

Filmpresentasjoner

Sak 1 og 2: Styret og administrasjonen orienterer

Styreleder og konstituert administrerende direktør orienterer.

Sak 3: Styrets årsberetning og årsregnskap for 2020

Styreleder i Bate orienterer og revisor kommenterer revisjonsberetningen.

Se vedlegg til sak - Årsmelding

Sak 4: Medlemsombud

Styreleder i Bate redegjør for sak 4 - Medlemsombud.

Last ned utdypende saksframlegg fra Hans Egil Jakobsen

Sak 5: Godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor

Leder av valgkomiteen i Bate redegjør for sak 5 - godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor.

Sak 6: Valg

Leder av valgkomiteen i Bate redegjør for sak 6 - valg.

Slik deltar du i møtet

Vi viser hvordan du deltar i en digital generalforsamling - trinn for trinn - via Min side på bate.no