Bates generalforsamling på Clarion Hotel Energy
Foto: Marianne Helgesen

Vel blåst generalforsamling

Bates generalforsamling for 2022 ble avholdt på Clarion Hotel Energy tirsdag 24. mai. Her er utfallet av årets saker.

Tekst: Kristian Ekeland
Publisert: 26.5.2022

Etter fjorårets digitale løsning, var det igjen tilbake til «normalen» med fysisk generalforsamling i år.

For å delta i generalforsamlingen til Bate må du være delegert. Det betyr at du er valgt som representant for Bates medlemmer enten i generalforsamlingen eller årsmøtet der du bor, eller i Bates valgmøte.

I år ble det sendt ut invitasjon til nærmere 850 delegerte. Av disse møtte 74 personer – 66 boende medlemmer (valgt av sine borettslag/sameier) og åtte ikke-boende medlemmer.

Positivt resultat og spennende fremtid

Styreleder i Bate, Haralad Martin Gjøvaag, innledet generalforsamlingen, og kunne fortelle om tilfredsstillende økonomisk resultat og en organisasjon som befinner seg i en spennende utvikling.

Han takket Line Nyberg for vel gjennomført periode som konstituert direktør i 2021, og introduserte Bates nye leder, Merete Eik.

Merete Eik deltok på sin første generalforsamling som Bates administrerende direktør. Hun fortalte om en intens og lærerik tid i en fantastisk organisasjon, og om Bates strategiplan med blant annet satsning på bærekraftige tiltak, kunde- og medlemstilfredshet, og spennende nybygg-muligheter.

Merete Eik taler til generalforsamlingen
Bates direktør Merete Eik taler til generalforsamlingen. Styret i bakgrunnen.

Behandlede saker

Alle Bate-medlemmer har mulighet til å sende inn saker til generalforsamlingen. I år ble det gjennomgått 12 saker, hvor seks var sendt inn fra medlemmer.

Årsregnskapet og årsmeldingen ble vedtatt, og de delegerte fikk en grundig gjennomgang av Bates økonomiske situasjon.

Etter innstilling fra styret, vedtok generalforsamlingen å justere reglene for overføring av Bate-medlemskap. Nå kan du også overføre medlemskap til en nevø eller niese, i tillegg til søsken, barn eller foreldre.

Følgende saker ble meldt inn av medlemmer:

  • Ønske om bedre annonsering av tidsfrist for innsending av saker til generalsformsamling
  • Innføring av en likestillingsregel for kjønnsfordeling i styrer for borettslag og sameier
  • Møte- og talerett for forslagstiller på generalforsamlingen
  • Forslag om utvidelse av styret
  • Bate skal prioritere å bruke leverandører som har lærlingordning
  • Opprettelse av medlemsombud

Alle sakene som ble meldt inn av medlemmer ble nedstemt. Du kan lese flere detaljer om sakene og styrets innstilling i innkallingen til generalforsamlingen.

Nye styremedlemmer

Styreleder Harald Martin Gjøvaag og styremedlem Marion Svihus ble gjenvalgt for to nye år. Valgkomiteens innstilling om å velge Njål Nessa som nytt styremedlem for en to-års periode ble enstemmig vedtatt.

I tillegg ble også Børge Kverneland og Bente Guddal valgt til henholdsvis nytt første- og andre varamedlem for ett år. Valgkomiteens forslag om å beholde styrehonoraret på dagens nivå ble vedtatt.

Lyspære
Mer informasjon?

Alle dokumenter relatert til generalforsamlingen 2022 finner du her.