Borettslag med rekkehus på Gausel i Stavanger
Foto: May Linda Schjølberg

Utbygger? Dette må du vite om seksjonering

Alle nybygg som skal bestå av to eller flere boliger, må seksjoneres. Prosessen bør starte senest et halvt år før overleveringen.

Tekst: Cecilie Birkeland
Publisert: 25.3.2021

Seksjonering av bygg

For en utbygger er det lite som er så fortvilende som når oppgjør for boliger blir låst på meglerkonto på grunn av manglende skjøte. Det er nemlig det som skjer hvis ikke seksjoneringen er ferdig tinglyst når kjøperne skal overta boligene. Heldigvis kan du unngå å havne i klemma – hvis du bare er tidlig nok ute.

Start ett år før
Vi anbefaler å starte seksjoneringsarbeidet ett år i forveien – aller senest et halvt år innen overtakelse. Saksbehandlingstiden i kommunen skal være maks 12 uker, men vi har erfart at den ofte blir lengre hvis det det dukker opp spørsmål som må avklares underveis.

Dokumentasjon
Du må også beregne god tid på å framskaffe den nødvendige dokumentasjonen til seksjoneringssøknaden. Du må for eksempel legge ved kart over eiendommen, plantegninger over alle etasjer i bygningen og vedtekter. Hvis du skal få et selskap til å utarbeide seksjoneringssøknaden for deg, må du også lage en fullmakt slik at de kan signere den på dine vegne.

Det er viktig at søknaden ikke blir sendt inn før all dokumentasjon er på plass. En mangelfull søknad kan bli avvist eller avslått – og du må likevel betale kommunen for arbeidet.

Vedtekter
Seksjonssøknaden blir heller ikke godkjent uten at det blir lagt ved vedtekter for det nye sameiet. Vedtektene må minimum opplyse om kommunenavn, gårds- og bruksnummer. De skal også fastsette hvor mange styremedlemmer sameiet har. Vi anbefaler imidlertid at du setter opp mer grundige vedtekter allerede under seksjoneringen. De bør blant annet inneholde regulering av fellesarealet, fordeling av felleskostnader og organisering av vedlikehold – i tillegg til en beskrivelse av hvilke oppgaver som ligger hos henholdsvis styret og årsmøtet. Det gjør det tydelig hva beboerne skal forholde seg til, og du får færre spørsmål etter overtakelsen.

Det er lurt å søke eksperthjelp fra noen som har erfaring med å drifte boligselskaper, som et boligbyggelag, til dette arbeidet. Med deres erfaringer kan du unngå fallgruver som skaper støy og merarbeid på sikt. Et boligbyggelag vil også kunne tilby en totalpakke, hvor de hjelper deg med alt fra å utarbeide budsjett og vedtekter til salgsprospektet, til selve seksjoneringssøknaden til stifting av sameiet.


Hva koster det?
Prisen avhenger av hvor mange enheter du bygger, og varierer også noe fra kommune til kommune. Du må imidlertid regne med å betale minimum 15 000 kroner til kommunen for seksjonering av 2 – 4 enheter – og deretter rundt 500 kroner ekstra per enhet utover dette. Skal du leie inn et selskap til å skrive søknaden for deg, kommer det i tillegg. 

Ønsker du tilbud på å sette opp seksjoneringssøknad, utarbeide vedtekter eller andre tjenester fra Bate? Ta kontakt med:

Endre Hjelmeland

E-post: endre.hjelmeland@bate.no / Tel: 954 67 086

Yonatan Haile

E-post: yonatan.haile@bate.no / 996 38 821