Illustrasjonsbilde av stavanger
Hva skjer med parkeringshuset på Jorenholmen? Blir det revet, som på dette bildet? Eller blir det stående?
Foto: Stavanger Kommune

Sentrumsplaner i Stavanger og Sandnes: Nye tider, nye byer

«Grønt», «urbant» og «fortetting». Det er tre nøkkelord når Stavanger og Sandnes sentrum skal fornyes.

Tekst: Bate
Publisert: 23.3.2019

Nye sentrumsplaner skal vedtas

Kjærligheten for byen er sterk og meningene om hvordan sentrum skal være, er mange. Hvor høyt skal det bygges i sentrum? Skal cruisebåtene få legge til i sentrum, i så fall hvor? Hvor skal bussene gå? Hva skal til for at flere skal bruke byen? Skal vi fjerne parkeringsplasser i sentrum?

Alt dette er spørsmål som skaper debatt og engasjement i både Stavanger og Sandnes akkurat nå. Begge byene skal nemlig vedta nye sentrumsplaner i 2019, og dette er planer som vil bety mye for hvordan vi som innbyggere opplever byene våre de neste tiårene.

Lang tid i Stavanger

I Stavanger har det tatt hele syv år å få sentrumsplanen på plass. Det har vært mye debatt, og prosjektleder i Stavanger kommune, Ole Martin Lund, har fått kjenne at følelsene for sentrum er sterke.

- Uansett hva vi foreslår i sentrum, så er det noen som har en mening. Har du et forslag som skaper begeistring hos noen, er det alltid noen andre som er skeptiske. Det har likevel vært et stort privilegium å få jobbe med noe som skaper et slikt engasjement, sier Lund. Nå, etter syv år, nærmer arbeidet seg slutten. I løpet av våren 2019 forventes det at politikerne i Stavanger endelig skal vedta den nye planen. Bakgrunnen for planen var at Stavanger kommune med bekymring så hvordan sentrum mistet sin posisjon som møteplass.


- Vi måtte ta grep for syv år siden. Da så vi at Stavanger sentrum ikke hadde utviklingen vi ønsket og at bruken gikk nedover. Vår viktigste oppgave nå er å legge til rette for mer aktivitet og vekst i sentrum, samtidig som vi tar vare på byens verneverdier og særegenhet, forteller Lund.

Mer bruk

Politikerne og administrasjonen i Stavanger ønsker seg et sentrum hvor enda flere handler, jobber og bor. De ønsker seg flere folk i sentrum, rett og slett.

- Vi har definert noen viktige områder for byutvikling. Havnefronten, for eksempel, hvor det på Bekhuskaien, Fiskepiren, Holmen og kanskje Jorenholmen blir utfylling og utbygging av arbeidsplasser og boliger. Samtidig som vi bygger ut og legger til rette for vekst, skal vi også sørge for nye, gode og grønne byrom hvor folk har lyst å oppholde seg.

Illustrasjonsmodell av Holmen
På Holmen blir det en stor utfylling som gir plass til mange arbeidsplasser og kanskje noen boliger.

Stavanger stasjon og Paradis er andre sentrale område hvor det skjer store endringer de neste årene, sier Lund.

Det er her, i disse områdene, debattene har vært heftigst.

- Generelt handler det ofte om hvor høyt og tett vi skal bygge, sier Lund.

Reisevaner er også noe som er viktig for den nye sentrumsplanen. Det handler blant annet om hvordan Stavanger skal klare å bli en mer klima- og miljøvennlig by. Bystyret i Stavanger har for eksempel vedtatt at Stavanger skal kutte 80 prosent av sine utslipp innen 2030.

- Vi ønsker at måten vi reiser på i, til og fra sentrum skal skje mest mulig til fots, på sykkel eller med buss og tog. Det betyr blant annet at syklistene vil få mye bedre vilkår i sentrum og at Klubbgata og Kongsgata blir kollektivgater. For å nevne noe.

Les mer og se detaljert kart på Stavanger kommune sin hjemmeside her.

Endring i Sandnes

Også i Sandnes jobbes det nå med en ny og oppdatert sentrumsplan. Visjonen for den nye planen er «En liten storby ved fjorden».

Illustrasjonsbilde av park i Stavanger
I Sandnes ønsker de å åpne Storåna, som i dag går i kulvert. Slik som dette ser Dyrvik arkitekter for seg at det kan gjøres ved utløpet i Vågen.
Foto: Dyrvik arkitekter

Ole Tonning i Sandnes kommune forteller at det spesielt er planene om flere parker, mer grøntområder og åpne elveløp som har skapt begeistring hos innbyggerne.

- Folk ønsker å oppholde seg i sentrum, og de ønsker seg et sentrum som er mer enn bare asfalt, parkeringsplasser og bygninger. De ønsker et Sandnes som er mer grønt og mindre grått, oppsummerer Tonning.

Det er spesielt forslaget om å åpne opp elven Storåna som mange innbyggere uttrykker glede for. Storåna er i dag gjemt under bakken og går i kulvert fra Stokkelandsvatnet, gjennom Sandvedparken og ut i Vågen.

- I tillegg til at det kan skape nye rekreasjonsområder og mye liv og glede langs elvebredden, er det også et viktig tiltak for klimatilpasning. Vi kommer til å få mer og heftigere nedbør framover, og da må vi ha gode løsninger på hvordan vi kan lede dette ut i havet, sier Tonning.

Illusrasjonsbilde av park i Sandnes
Her er et annet forslag til hvordan Storåna kan åpnes opp mot utløpet i Vågen.
Foto: Everyday

Også i Sandnes går den heftigste debatten på hvor høyt og tett det skal bygges, og hvor mange parkeringsplasser det skal være.

- Sandnes er en gammel industriby, og det er mye ledig areal på fraflyttede industritomter. Den nye planen skal legge føringer på hvordan vi kan utnytte disse best mulig og hvordan vi kan lage en by som utnytter arealene enda bedre. Vi vil at folk både skal jobbe og bo i Sandnes sentrum, og vi vil skape byrom som er gode å oppholde seg i. Vi trenger bolig, næring, gode, grønne byrom og kjekke kultur- og fritidstilbud, sier Tonning.

Mens de har brukt syv år i Stavanger, håper Tonning at de skal klare seg med to år i Sandnes, og at planen skal være vedtatt i 2019.

- Vi kan lage en god plan, men det er opp til politikere, næringsliv og private å komme med gode forslag til hvordan planen kan gjennomføres, slik at Sandnes blir en attraktiv by å både bo og jobbe i.