Generalforsamling i Bate 2022. Bildet viser mennesker som sitter i møtelokalet på Hotel Energy i Stavanger.

Snart tid for generalforsamling: Ønsker du å påvirke Bates prioriteringer?

Som medlem er du med og eier Bate, og har mulighet til å påvirke hva vi skal jobbe med.

Tekst: Karianne Haarr Nedrebø

Generalforsamlingen – Bates «sjef»

Hvert år blir det arrangert generalforsamling i Bate. I dette møtet bestemmer deltakerne blant annet hvem som skal sitte i styret. De godkjenner årsmeldingen og årsregnskapet, og behandler andre innmeldte saker.

Årets generalforsamling blir arrangert 23. mai på Quality Hotel Residence, midt i Sandnes sentrum.

Styreleder i Bate på talerstolen foran generalforsamlingen i 2022
Her ønsker styreleder i Bate, Harald Martin Gjøvaag, delegatene velkommen til generalforsamlingen i 2022


Hvem deltar?

Med over 60 000 medlemmer, må det velges ut noen til å representere medlemmene under generalforsamlingen. Disse kalles delegerte medlemmer. Før valget blir medlemmene delt inn i to grupper:

  • Medlemmer som bor i borettslag tilknyttet Bate
  • Andre medlemmer

Deltakerne fra den første gruppa blir valgt på generalforsamlingene i sine egne borettslag, og skal ikke melde seg som delegert her. Resten – én kandidat for hvert 75. medlem – skal velges i et valgmøte som Bate arrangerer.

Ønsker du å bli delegert? Klikk på knappen og meld din interesse:

Bli med på delegatvalget

Årets valgmøte blir arrangert 20. april. Her kan alle delta og stemme på personene de ønsker skal representere medlemmene på generalforsamlingen. Etter møtet får alle som har meldt interesse for å være med på generalforsamlingen, beskjed om de er valgt som deltaker.


Du kan melde inn saker
Alle medlemmer, enten de skal delta på generalforsamlingen eller ikke, kan melde inn saker. Hvis du har en sak du ønsker å få tatt opp, må den ha med en beskrivelse og et forslag til vedtak som generalforsamlingen skal stemme over. Fristen for å sende inn saker til årets generalforsamling er 1. april.

Har du lyst til å melde inn en sak til generalforsamlingen? Da trykker du på knappen under og fyller ut et enkelt skjema.

Send inn sak

For at saken din skal bli vedtatt, må minst halvparten av deltakerne stemme for forslaget ditt. I noen saker er det nødvendig med to tredjedelers flertall.

Du kan foreslå styrekandidater

Bate har en valgkomité som legger fram forslag til hvem som skal sitte i styret og valgkomitéen til Bate. Kandidatene blir valgt inn for perioder på ett til to år om gangen. Som medlem er du velkommen til å foreslå kandidater for valgkomitéen – enten deg selv eller andre du mener egner seg for vervet.

Har du lyst til å foreslå en kandidat til styret i Bate? Da trykker du på knappen under for å foreslå en kandidat til Bates styre eller valgkomité:

Foreslå kandidat