Illustrasjon av dame ved PC

Ønsker du bli med på Bates generalforsamling?

For å delta på Bates generalforsamling, må du være delegert. Det betyr at du er valgt som representant for Bates medlemmer.

Muligheten for å stille til valg som delegat i Bates generalforsamling 2023 er nå lukket. Det vil bli nye muligheter til å melde sin interesse i 2024.

Før valget deler vi medlemmene inn i to grupper:

  • Medlemmer som bor i borettslag tilknyttet Bate
  • Andre medlemmer

Tilhører du den første gruppa, kan du bli valgt på generalforsamlingen i borettslaget ditt. Andre medlemmer ble valgt på et valgmøte i Bates lokaler torsdag 20. april 2023 kl. 18.00.