Illustrasjon av hus og tekst budsjett 2024

På tide å tenke på budsjett

Snart begynner arbeidet med budsjettet for 2024 for borettslaget/sameiet ditt. Dette bør styret tenke på nå.

Tekst: Bate
Publisert: 24.8.2023

Viktigheten av budsjett

Husk at økonomistyring er blant styrets viktigste oppgaver. Budsjettet er et godt styringsverktøy for å bestemme nivået på felleskostnadene, og sikre at inntektene dekker driftskostnadene i borettslaget/sameiet.

Budsjettforslag fra Bate

Hvis dere har en ordinær forretningsføreravtale med Bate, så vil rådgiveren din legge ut et budsjettforslag i Portalen i september/oktober. Forslaget tar utgangspunkt i kjente driftsutgifter, prognoser og innspill fra styret.

Hvis dere har en Basis forretningsføreravtale med Bate, så kan dere bestille budsjetthjelp fra Bate som en tilleggstjeneste. Kontakt rådgiveren deres for mer informasjon.

Lyspære
Vil dere jobbe med budsjettet uten hjelp fra Bate?

Da kan disse hjelpemidlene være gode å ha når dere skal jobbe med budsjettet:

  1. Under Rapporter i Portalen finner dere løpende oversikt over deres økonomiske situasjon. Dette er gode hjelpemidler når dere skal sette opp budsjettet for 2024.
  2. Under Budsjett i Portalen finner dere budsjettforslaget vi satte opp for dere i fjor – en god indikator på hvordan et budsjett ser ut.
  3. Her finner dere opplæringsmateriell om budsjettering og økonomistyring.

Store investeringer i 2024?

Har dere planer om å utføre omfattende vedlikehold eller energisparingstiltak i 2024, og hvordan dette eventuelt skal finansieres? Da er det viktig å ta høyde for disse kostnadene når dere skal jobbe med budsjettet.

Hvis dere har et budsjettforslag fra Bate inkludert i kontrakten, eller har bestilt dette som en tilleggstjeneste, er det viktig at dere informerer rådgiveren deres om planene så snart som mulig slik at vi får det med i forslaget vårt.

Har dere Bates oppgraderingsplan, kan dere finne anbefalte vedlikeholdstiltak der. Hvis ikke bør dere vurdere om det er nødvendig å for eksempel:

  • Male
  • Skifte vinduer/dører
  • Bytte tak
  • Fornye rør
  • Oppgradere uterommet
  • Tilrettelegge for lading av elbil

Det lønner seg aldri å utsette nødvendig vedlikehold, men er du i tvil om hva økonomien kan tillate må du gjerne spørre oss til råds.

Frist 15. november

Hvis dere får et budsjettforslag fra Bate, vil dere bli varslet når dette er klart – vanligvis i løpet av september/oktober. Det videre arbeidet med budsjettet følger i slike tilfeller en fremdriftsplan med frister og oppgaver, som ligger i Portalen. I tråd med fremdriftsplanen må budsjettet vedtas i et styremøte senest 15. november. Vi anbefaler at dere setter av tid til møtet allerede nå.

Det er viktig at budsjettet blir godkjent innen fristen. En eventuell forsinkelse vil medføre ekstraarbeid for Bate som må tilleggfaktureres.

Velger dere å jobbe med budsjettet uten hjelp fra Bate, er vår anbefaling at dere bruker samme dato, 15. november, som frist for å vedta budsjettet.

Endring av felleskostnader

Hvis felleskostnadene skal endres fra 1. januar, må eierne varsles innen 1. desember – altså minst én måned før økningen trer i kraft.

Bate kan varsle for dere. Det koster 42 kroner per brev, inklusive porto. Dere kan også velge å varsle selv, via for eksempel oppslagsfunksjonen i Portalen.