Illustrasjon av hus og tekst budsjett 2022

På tide å tenke på budsjett

Nå begynner arbeidet med budsjettet for borettslaget/sameiet ditt for 2022. Hva skal styret tenke på, og hva gjør Bate? Vi viser deg hva som er i vente.

Tekst: Bate
Publisert: 31.8.2021

Styrets budsjettarbeid

I løpet av september / starten av oktober får du en rapport for den økonomiske situasjonen per 31. august. Den er et naturlig utgangspunkt når dere i styret skal jobbe med budsjettet for 2022.

Gi innspill til budsjettet

I oktober vil rådgiveren din legge ut et budsjettforslag i Styreportalen. Forslaget tar utgangspunkt i kjente driftsutgifter, prognoser og innspill fra styret.

Har dere planer om å få utført omfattende vedlikehold i 2022? Da er det viktig at dere melder dette inn til rådgiveren så snart som mulig, slik at vi får det med i budsjettet. Har dere Bates oppgraderingsplan, vil dere finne anbefalte vedlikeholdstiltak der. Hvis ikke bør dere vurdere om det er nødvendig å for eksempel:

  • Male
  • Skifte vinduer/dører
  • Bytte tak
  • Fornye rør
  • Oppgradere uterommet
  • Tilrettelegge for lading av elbil

Bates oppgraderingsplan gjør vedlikeholdsarbeidet lettere for styret
Det lønner seg aldri å utsette nødvendig vedlikehold, men er du i tvil om hva økonomien kan tillate må du gjerne spørre oss til råds.
Rådgiverne i Bate

Frist 15. november

Du vil få et varsel når budsjettforslaget fra rådgiveren er klart. Det videre arbeidet skal dere gjøre i Styreportalen. Fra slutten av september vil dere også finne en framdriftsplan som viser frister og oppgaver.

Legg merke til informasjonen i tekstboksene når du åpner budsjettet. Her kan det ligge meldinger fra rådgiveren.

Budsjettet må vedtas i et styremøte, senest 15. november. Vi anbefaler at dere setter av tid til møtet allerede nå.

Videoveiledninger fra Bate
Vi viser deg hvordan - steg for steg

Vi har satt sammen flere videoveiledninger som gir deg gode tips og viser deg hvordan du skal utføre budsjettoppgavene i Styreportalen.

Se videoveiledninger

Endring av felleskostnader

Hvis felleskostnadene skal endres fra 1. januar, må eierne varsles innen 1. desember. Bate kan varsle for dere. Det koster 38 kroner per brev, inklusive porto. Når dere skal godkjenne budsjettet i Styreportalen, kan dere også velge å varsle selv.

Det er veldig viktig at budsjettet blir godkjent innen fristen 15. november. En eventuell forsinkelse vil medføre ekstraarbeid for Bate som vi må tilleggsfakturere.