stillas på grå murvegg
Foto: unsplash-anne-nygard

Nærmer det seg et år siden dere pusset opp?

Slik følger dere opp eventuelle feil og mangler.

Tekst: Marianne Helgesen
Publisert: 24.6.2022

Utskiftning av rør, ny kledning eller nye vinduer - det er viktig med en grundig gjennomgang av arbeidet.

- Styret har ansvar for vedlikehold av bygninger og fellesareal. Vi anbefaler å ta en grundig gjennomgang av arbeidet som er utført. Ikke vent på initiativ fra entreprenøren - til syvende og sist er det styret som er ansvarlig for at befaringen gjennomføres, sier Inger Janne Karlsen, leder for byggfornyelse i Bate.

Lyspære
Har dere en vedlikeholdsplan?

En vedlikeholdsplan gjør det enklere for styret å overholde vedlikeholdsplikten.

Be om pristilbud

Her gir Karlsen deg noen gode råd. Men først, hva er de vanligste rehabiliteringsprosjektene?

- Fasade- og rørprosjekter er gjengangere, det er ofte større rehabiliteringer. Det er mange som ikke tenker på at alle deler av bygg og konstruksjoner har en viss levetid, sier hun og legger til: 

- Hvis du for eksempel kjøper en enebolig med egen tomt, investerer du gjerne penger i oppussing og øker verdien til eneboligen i løpet av 2-3 år. I borettslag og sameier har derimot eierne ofte et mer distansert forhold til vedlikehold og oppussing. Men det er like viktig å vedlikeholde alle bygninger. Også i borettslag og sameier vil oppussing bidra til at boligene får økt verdi – og i noen tilfeller også energibesparende gevinster.

Det er like viktig å vedlikeholde alle bygninger. Også i borettslag og sameier vil oppussing bidra til at boligene får økt verdi - og i noen tilfeller også eneribesparende gevinster.
Inger Janne Karlsen
Leder for byggfornyelse i Bate

Husk FDV-dokumentasjon som sier noe om fremtidig vedlikehold og forventet levetid på de nye materialene.
Foto: pexels-mikhail-nilov

Be om ettårsbefaring

Ettårsbefaringen er viktig også etter rehabiliteringsprosjekter. Her går man gjennom arbeidet som er utført og det som er leveransen.

- Befaringen skal avdekke eventuelle feil og mangler som har dukket opp etter prosjektet. Det er viktig å være godt forberedt. Lag en liste i forkant med tingene dere ønsker å ta opp. Ha gjerne et styremøte i forkant og gå gjennom punktene for å sjekke om listen inneholder feil og mangler som er relatert til arbeidet som ble utført, sier Karlsen.

Sjekk også at dere har fått dokumentasjonen på arbeidet. Hvis ikke, be om det. Det er ekstra viktig med dokumentasjon på bad, vann og avløp, varmeanlegg, elektrisk anlegg, ventilasjonsanlegg og lignende. Og husk FDV-dokumentasjon som sier noe om fremtidig vedlikehold og forventet levetid på de nye materialene.

Har dere oppdaget større feil og mangler, kan det være lurt å ha med en takstmann eller prosjektleder på befaringen.

- En uavhengig takstmann eller noen med teknisk kompetanse kan være god støtte i garantioppfølgingen, forteller hun.

en som skriver i en blokk med en penn
Foto: Hanna Olinger

Før protokoll underveis

Sørg for at det føres en protokoll fra befaringen som beskriver hva som skal utbedres. Pass på at protokollen er skrevet på en forståelig måte.

- Har dere malt byggene og klager på flassende maling på en sørvegg? Skriv det ned i protokollen. Reklamasjoner på feil og mangler må være skriftlige og etterprøvbare, sier Karlsen.

Lyspære
Protokollen skal inneholde:
  • Kort beskrivelse av arbeidet som ble utført
  • Liste med sakene som ble diskutert og avtaler om frister for utbedringer. Ta gjerne bilder som viser hva som må utbedres.
  • Sted og dato
  • Personer som var til stede og signaturer

- I Bate har vi prosjektledere som kan bistå i prosjekter hvor Bate har hatt byggeledelse, altså ansvar for rehabiliteringsprosjektet. Hvis dere har brukt andre, anbefaler vi å be om bistand fra en takstmann eller annen med teknisk kompetanse, avslutter Karlsen.