illustrasjon av nøkkel i papp foran blokk med balkonger
Foto: George Becker

Kjøpt ny bolig? Ikke vent til ettårsbefaringen med å melde ifra om feil og mangler.

Har dere nettopp overtatt et nytt bygg og oppdaget at noe ikke er som det skal? Ikke vent med å melde ifra om feil og mangler. Hvis du melder ifra for sent, risikerer du å tape kravet - selv om du har rett.

Tekst: Marianne Helgesen
Publisert: 24.6.2022

- Ikke vent til ettårsbefaringen med å melde ifra om eventuelle feil og mangler. Og pass på at dere kalles inn til ettårsbefaring, det er ikke alltid man kalles inn automatisk, sier Kjetil Alvestad, leder for utbygging i Bate.

- Ettårsbefaring er en gjennomgang av boligene, rom for rom, og for styret er det gjennomgang av bygg og fellesareal. Dette er en mulighet til å ta opp ting dere ønsker å gjøre noe med, men reklamasjonsfristen løper fra dagen bygget ble ferdigstilt, sier Alvestad.

I tillegg må det reklameres innen rimelig tid etter at feilen eller mangelen er oppdaget.

mann med hjelm og gul vest med
Kjetil Alvestad er leder for utbygging i Bate.
Foto: Merethe Opstad Clausen / Impress publisering

Styret sitt ansvar

Det er boligeier sitt ansvar å melde ifra om feil og mangler i egen bolig. Styret har ansvar for å melde inn forhold som har med fellesarealer inne og ute å gjøre. For eksempel parkeringsanlegg, fellesgang og fasader.

Det holdes ettårsbefaring for styret, og egne befaringer for hver enkelt boligeier.

- Hvis flere boligeiere har lignende feil i boligene sine, kan det være smart at styret kartlegger dette og ta det opp som et kollektivt problem, sier Alvestad.

Som eier av en leilighet er du som hovedregel ansvarlig for det som er innenfor leilighetens vegger.

Meld ifra skriftlig

Styret har også ansvar for å melde ifra om feil og mangler innen rimelig tid – og det bør gjøres skriftlig.

- Meld ifra skriftlig med én gang dere oppdager feilen, gjerne på e-post. Da har dere dokumentert når feilen ble oppdaget. Hvis dere ikke får svar på klagen, bør saken følges opp på andre måter, men da har styret sitt på det rene, sier Alvestad.

Lyspære
Absolutt reklamasjonstid på fem år

Når du har overtatt en ny bolig er det flere reklamasjonsfrister som løper samtidig. Etter overtakelsen er det en absolutt reklamsjonsfrist på fem år. Her er oversikt over reklamasjon og frister.

Lag en liste

Lag en liste med tingene du vil ta opp under befaringen. Du kan liste opp forhold som regnes som mangel på leveransen – og som utbygger må utbedre. Se gjennom permen du fikk når du tok over boligen, og ta en grundig gjennomgang rom for rom. Kanskje mangler for eksempel deler av listen ved trappen?

Under ettårsbefaringen er det viktig at styret, eller boligeier, gir beskjed om de tingene de allerede har meldt inn tidligere, og nye ting.

hånd som skriver med penn i en bok
Foto: Hannah Olinger

Dokumenter alt

Ta med listen du skrev til ettårsbefaringen, og husk å spørre entreprenøren om når feilene vil bli utbedret. Sett en dato som frist for når feilene skal være fikset.

- Når du kjøper en ny bolig av Bate, kaller vi deg automatisk inn til ettårsbefaring. De som er med i befaringen er eier, en representant fra entreprenøren, og en representant fra Bate. Vi skriver protokoll og tar bilder av forhold som skal rettes opp, forteller Alvestad.

Protokollen beskriver feil og mangler som skal rettes opp, og inneholder også dato, sted og underskrift av personene som var med på befaringen.