hageredskaper oppstilt langs en mur

Hvordan få flere til å delta på dugnad?

Det er positivt at styret tar initiativ til dugnad, men det er som regel alltid noen som ikke deltar. Dette kan du gjøre – og ikke gjøre – for å få flest mulig til å delta.

Tekst: Bate
Publisert: 22.4.2024

Oppmøte på dugnad

Dugnad er ikke bare vedlikeholdsarbeid, det er også en møteplass for alle som bor i sameiet eller borettslaget. Vi tok en prat med Malén Stølen, advokat i Bate, for å høre hva man kan gjøre for å få flere til å delta på dugnad.

– Det beste rådet er å planlegge godt og kanskje gjøre noe ekstra hyggelig for de som deltar, for eksempel arrangere en grillfest, sier hun.

dame foran lavblokk
Malén Stølen, advokat i Bate, sier en gulrot-fremfor-pisk tilnærming er veien å gå for å få med flere på dugnaden.

Belønning, ikke bot

I vedtektene eller ordensreglene står det ofte at dugnad er pliktig, men Stølen forklarer at det likevel ikke er lov å gi bøter til beboere som ikke deltar på dugnad:

– Mange tror det er mulig å gi bot til beboere som ikke deltar, for eksempel på 500 kroner. Men dugnad er frivillig, ulønnet arbeid for fellesskapets formål. Likevel må dere gjerne ha med i vedtektene at det er pliktig oppmøte. Det tydeliggjør at det er en forventning om at alle skal delta på dugnaden.

liten jente på dugnad
Dugnad er en sosial "happening", både for store og små.

Det som derimot er mulig, er å heller premiere eiere som deltar.

– Men, premiering må planlegges grundig, og man må ha et bevisst forhold til regelverket, påpeker advokaten, og skisserer opp følgende eksempel:

– Ti rekkehus skal males. Styret finner ut at det vil koste 20 000 kroner per hus å få gjort jobben profesjonelt. De fleste beboerne ønsker å male husene sine selv, og det legges opp til det, men to av beboerne ønsker ikke å male selv. I dette tilfellet er det mulig å si at alle som maler husene sine selv, slipper å være med og dekke utgiftene for malejobben. Malejobben betales via felleskostnadene, og de som gir boligselskapet besparelse ved å gjøre jobben selv, kan få et fradrag for denne besparelsen, forteller Stølen. 

– Et slikt fradrag vil være en skattepliktig fordel, og selskapet må betale arbeidsgiveravgift av det totale beløpet. Det er derfor viktig at styret setter seg inn i hvordan dette gjøres riktig juridisk, slik at fremgangsmåten blir i tråd med regelverket og at den er praktisk gjennomførbar. Ta gjerne kontakt med Bate, så hjelper vi dere, sier advokaten.

Hun legger også til at denne formen for belønning i realiteten kun er aktuelt ved større vedlikeholdstiltak hvor besparelsen til boligselskapet kan tallfestes ved at det er innhentes tilbud fra ekstern leverandør, og ikke mindre jobber som luking i bed eller rydding av søppel.

Lyspære
Rabatt på container til dugnaden

Som Bate-kunde får dere 20 % rabatt på transport av 8 m3 og 10 m3 containere fra Westco. Dere får også gratis leie av container i inntil 14 dager.

Se fordelen

Ikke gjør hele jobben selv

Nederst i saken finner du fire gode dugnadstips. Før vi presenterer dem, har advokaten én siste, viktig oppfordring på lur:

– Dersom det år etter år kun er styret selv som deltar på dugnaden, eller deltakelsen er svært lav, kan dere vurdere om det er et bedre alternativ å få arbeidet gjort profesjonelt. Da fordeles kostnadene på alle eierne gjennom felleskostnadene.

Lyspære
Fire gode dugnadstips:
  • Planlegg godt: Lag lister med oppgaver og deleger ansvar etter evne. Noen har kanskje ikke helse til å stå i en stige og klippe grener, men kan i stedet steke vafler. Det er viktig å gjøre et godt forarbeid slik at det blir et hyggelig arrangement for alle.
  • Ha gjerne faste, årlige tidspunkter for dugnader, for eksempel tredje helgen i april.
  • Sørg for å ha riktig utstyr tilgjengelig til oppgavene som skal utføres.
  • Informer om dato i god tid, og minn beboere på dugnaden. Send gjerne påminnelse i ulike former, som ved å bruke oppslagstavlen i Portalen i tillegg til å legge lapp i postkassene.