Dame som sitter i en stol og rekker hånden i været, deltar på digitalt møte

Generalforsamling fra godstolen

I år kunne de delegerte for første gang delta og avgi stemmer i Bates generalforsamling fra egen stue. Her er utfallet av årets saker.

Tekst: Bate
Publisert: 31.5.2021

Bates generalforsamling ble arrangert 25. til 27. mai ved hjelp av den samme digitale årsmøteløsningen som boligbyggelaget tilbyr sine egne kunder. Av 736 delegerte personer som mottok innkallingen, meldte i alt 69 seg på arrangementet og 48 avgav stemme.

– Som boligbyggelag er vi eid av medlemmene våre. Generalforsamlingen holdes av styret i Bate med styreleder som møteleder. De som deltar er tillitsvalgte i borettslag og andre Bate-medlemmer, forklarer konstituert administrerende direktør i Bate, Line Andersen Nyberg.

Nye tillitsvalgte


På generalforsamlingen ble blant annet årsmelding og årsregnskap vedtatt, og nye tillitsvalgte valgt inn i styret og valgkomiteen. Det kom to benkeforslag på styremedlemmer, men valgkomiteens innstilling fikk flest stemmer. Dermed ble Cecilie Melbye gjenvalgt og Arne Oftedal blir nytt styremedlem i Bate. Valgkomiteens innstilling til varamedlemmer og valgkomité, ble enstemmig valgt. Ordinært styrehonorar ble vedtatt, mens ekstraordinært honorar til styreleder og nestleder ble nedstemt.Forslag om medlemsombud, og subsidiært forslag til vedtak om prøveordning, ble også nedstemt.

Filmpresentasjon av sakene


For å utdype sakene som skulle behandles, ble det laget filmpresentasjoner hvor styret, administrasjonen, revisor og valgkomiteen orienterte. Her finner du klippene sammen med sakspapirene og årsrapporten.

Hvem deltok?


Fordi Bate har så stor medlemsmasse, ble andelseierne representert på generalforsamlingen av såkalte «delegerte» personer. Delegerte blir enten valgt i en generalforsamling i et borettslag, eller på valgmøte hos Bate. 

– Mange har fått med seg at OBOS har fått kritikk fordi ansatte og styremedlemmer ble oppfordret til å delta og stemme på generalforsamlingen. Flere har lurt på om Bate gjør det samme, men vi ingen tradisjon for dette, forteller direktør Nyberg, og utdyper:

– Selv har jeg jobbet i Bate siden 2004, og kan med sikkert si at ansatte aldri har blitt oppfordret til å delta siden da. Jeg kjenner heller ikke til at dette har blitt gjort tidligere. Ledelsen og ansatte i Bate deltar kun på generalforsamlingen for å tilrettelegge, organisere eller observere - ingen har stemmerett. Det samme gjelder styremedlemmene, som lytter og orienterer ved behov.