Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Batebloggen
  3. Forsikringen blir dyrere

 

Erfaringen som If Skadeforsikring har gjort seg med boligbyggelag, er at tallene ikke går helt opp. De siste årene har omfanget av forsikringssaker vært for stort.

- Vi har begynt å få erfaring på det, og vi har små marginer med boligselskapene, sier Steinar Håkestad som er Bate sin kontaktperson hos IF.

Prisene på forsikring går opp fra og med 1. januar 2020. Hvor stor er prisøkningen? Det varierer. 

- Borettslag og sameier som er flinke med vedlikehold og oppgradering, og som ikke har hatt forsikringssaker tidligere, får en mindre oppgang. De med minst økning får en økning på rundt 8 prosent. Ellers blir økningen på landsbasis cirka 10-15 prosent, sier Håkestad. 

Til gjengjeld så dekker forsikringen mer. Nytt i 2019 var at forsikringen også dekker følgeskader etter skade fra vann som trengte seg gjennom bygningsmasse. Nytt fra 1. januar 2020 er at maksimal erstatningssum øker fra 2 til 5 millioner. Dette er for hele året, ikke for hver skadesak.

- Forsikringssaker i boligselskaper har generelt økt de siste årene, sier avdelingsleder Gunnar Andersen i Boligbyggelagenes Partner. Boligbyggelagenes Partner jobber med å levere tjenester og produkter til boligbyggelag i hele landet.

 

forsikringssak etter vann som har trengt gjennom fasade
Totalforsikring hos Bate er utvidet til å dekke mer. Forsikringen dekker også følgeskader fra vann som trenger inn i bolig utenfra. 

 

- Forsikringsbransjen opplever en generell økning på grunn av ekstremvær. Nå må vi øke prisene fordi vi ser at tallene ikke går opp. Hvis skadene forsvinner, går prisen ned igjen. Det er bedre å bruke borettslagets penger på skadeforebygging enn forsikringssaker, sier Håkestad. 

Boligselskapene med størst økning i pris blir ivaretatt og har fått ekstra gjennomgang av de nye prisene sammen med Bate og IF.

 

Her kan du lese mer om Totalforsikring hos IF.