forsikringssak etter vann som har trengt gjennom fasade

En slik vannskade ville ikke blitt dekket av forsikring tidligere, men fra 1. januar 2019 er det nye regler.


Tekst: Alise Lea Tiller   Foto: Bate boligbyggelag   Publisert: 24. januar 2019

 

Omtrent 80 prosent av borettslag og sameier tilknyttet Bate har Totalforsikring for boligselskaper i IF/Tryg.

Tidligere har ikke totalforsikringen dekket skader fra vann som trenger inn i bolig utenfra, med unntak av lekkasjer inn fra hovedtak. Avdeling for skadeforebygging i Bate anslår at endringen vil medføre omtrent 170 nye skader i året, basert på antall fasadelekkasjer innmeldt i 2018.

Med andre ord er det altså ikke uvanlig med denne type skader her på Vestlandet. For å få dekket skader der vann trenger inn utenifra, er det noen forbehold styrene bør være klar over:

- Konstruksjonen kan ikke være eldre enn 40 år. Hvis for eksempel vannet trenger inn gjennom en yttervegg hvor det har vært komplett fasaderehabilitering i løpet av de siste 40 år, gjør det ingenting om selve bygningen er eldre enn det, sier prosjektleder Lasse Vika i avdeling skadeforebygging i Bate.

Forsikringen dekker følgeskaden, og ikke selve feilen. Det er også viktig at skaden ikke begynte å utvikle seg før januar 2019, ettersom endringen ikke har tilbakevirkende kraft.

- Et siste forbehold er hvis skadeårsaken åpenbart skyldes mangelfullt vedlikehold. Forsikringen dekker ikke dette, men her må vi utvise skjønn, sier Vika.

En annen ny endring fra 2019 er at egenandelen har økt for første gang på lenge: fra 6000 kr til 10 000 kr. 

Les mer om totalforsikring i Bate her. 

 

Til Batebloggen