Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Batebloggen
  3. Hundrevis av borettslag uten elbillading

elbil som står til lading

 

Publisert: 25. oktober 2019

 

I desember 2018 bestemte Stavanger kommune seg for å gi 3 millioner kroner i støtte til elbillading i borettslag og sameier. I tillegg ble det innvilget 1 ekstra million til borettslag/sameier som har behov for gravearbeid i forbindelse med oppgradering Lyse sin strømtilførsel. 

To søknadsrunder har vært, og nå pågår en tredje runde i Stavanger kommune. Søknadsfristen er 15. januar 2020 for begge ordningene.

- Vi har mer midler igjen både når det gjelder den ordinære støtteordningen for elbillading og ordningen for de som trenger gravearbeid, sier elbilrådgiver Nicolai Songe-Møller i Stavanger kommune. 

Stor mangel på ladestasjoner

Bate erfarer at svært mange borettslag og sameier fortsatt ikke har tilrettelagt for elbillading. Av cirka 750 borettslag/sameier som Bate har som kunder, i hele regionen, er det kun cirka 130 som har installert infrastruktur for elbillading, ifølge Bate sine tall. Utenom disse 130 kan det være borettslag/sameier som er i gang med installasjonen og har derfor ikke rukket å komme med i denne statistikken enda (cirka 90 borettslag/sameier i Stavanger har fått tilskudd fra kommunen i løpet av 2019). I tillegg kan det finnes tilfeller der beboere har parkering rett ved sin egen boenhet og kan lade med egen strøm.

Si at det skulle være så mange som 200 borettslag/sameier som Bate ikke har fanget opp av ulike grunner (og da tar vi godt i!), så er det fortsatt over 400 borettslag/sameier i regionen som ikke har tilrettelagt for elbillading.

- Det er altfor mange som fortsatt ikke har tilrettelagt for elbillading. Vi anbefaler på det sterkeste å gjøre dette, ut fra miljøperspektivet og fordi myndighetene har et mål om at alle nye personbiler skal være utslippsfrie i 2025. Derfor må styret legge til rette for å unngå problematiske situasjoner for beboerne, sier spesialrådgiver Njål Nessa i Bate.

Han forteller at veldig mange har utfordringer med å installere infrastruktur for elbillading. 

- De med parkering i gate har møtt store utfordringer. Her anbefaler vi å lage ladepunkter med brikke, slik at mange kan lade fra samme. Styret kan da registrere forbruk og fakturere etter bruk. I tillegg har borettslag i rekkehus opplevd utfordringer med tilrettelegging. Her tror jeg mange lader fra egen strømkrets hvis de har parkering rett ved boligen, sier Nessa.

Stavanger er eneste i regionen med støtteordning

Ingenting tyder på at Sandnes, Randaberg, Sola eller andre kommuner i regionen får tilsvarende støtteordning i nærmeste fremtid. 

Songe-Møller fra Stavanger kommune anbefaler alle borettslag og sameier i Stavanger å søke på støtteordningen innen 15. januar. Både den ordinære ordningen og for de som har behov for gravearbeid.

- Søk først på den ordinære ordningen. Når installatør skal gi et prisoverslag vil vedkommende gi beskjed hvis gravearbeid er nødvendig. I slike tilfeller kan man søke om å få dekket 100 % av gravekostnadene fra kommunen, sier Songe-Møller. 

Kriteriene for ordinær ordning er som følger:

Maksimalt støttebeløp per borettslag/sameie er 100 000 kroner.
Støtten kan maksimalt utgjøre 20 prosent av kostnadene til ladeinfrastrukturen.
Støtten skal ikke utgjøre mer enn maks 5000 kroner per ladepunkt.
Det kan søkes om støtte til å:
framføre kabler til de enkelte ladepunktene på parkeringsområder.
etablere eller oppgradere av elektrisk anlegg tilknyttet ladeinfrastruktur.
installere system som gjør at flere ladere kan dele kurs i el-tavlen (lastdeling).
Det kan ikke søkes om støtte til prosjekter som:
det allerede er bestilt utstyr til.
er under oppføring før søknaden er sendt.
allerede er etablert/oppgradert.

Les mer på Stavanger kommune sin hjemmeside om hva dere må gjøre for å søke, og søk her.