Styreleder i Bate, Harald Martin Gjøvåg, på talerstolen, Bates generalforsamling 2023
Foto: Joar Time

Årets generalforsamling i Bate: Ønsker du å påvirke våre prioriteringer?

Som medlem er du med og eier Bate, og har mulighet til å påvirke hva vi skal jobbe med.

Tekst: Karianne Haarr Nedrebø
Publisert: 28.2.2024

Generalforsamlingen – Bates «sjef»

Hvert år blir det arrangert generalforsamling i Bate. I dette møtet bestemmer deltakerne blant annet hvem som skal sitte i styret. De godkjenner årsmeldingen og årsregnskapet, og behandler andre innmeldte saker.

Årets generalforsamling blir arrangert 28. mai 2024 på Clarion Hotel Energy i Stavanger.

Administrerende direktør i Bate, Merete Eik, på talerstolen på generalforsamlingen i Bate 2023
Administrerende direktør i Bate, Merete Eik, forklarer den nye DelEie-modellen som skal hjelpe unge inn på boligmarkedet.
Foto: Joar Time

Hvem deltar?

Med over 63 000 medlemmer, må det velges ut noen til å representere medlemmene under generalforsamlingen. Disse kalles delegerte medlemmer. Før valget blir medlemmene delt inn i to grupper:

  • Medlemmer som bor i borettslag tilknyttet Bate. Eier du en Bate-bolig kan du bli valgt til å være delegert på generalforsamlingen i borettslaget ditt.
  • Andre medlemmer som ikke eier en Bate-bolig. Én kandidat for hvert 75. medlem skal velges i et valgmøte som Bate arrangerer 24. april 2024.

De som deltar på generalforsamlingen kalles delegerte personer. De er valgt ut for å representere medlemmenes felles interesser, og har stemmerett i møtet. Som delegert må du selv delta på generalforsamlingen, og kan ikke utnevne en fullmektig.

Delegatene registrerer seg og får utdelt stemmekort før møtet starter. Bildet er fra generalforsamlingen på Quality Hotel Residence i fjor.
Delegatene registrerer seg og får utdelt stemmekort før møtet starter – fra generalforsamlingen på Quality Hotel Residence i fjor.
Foto: Joar Time

Valgmøte

Årets valgmøte for medlemmer som ikke eier en Bate-bolig blir arrangert 24. april og foregår digitalt. Her kan alle medlemmer delta og stemme på personene de ønsker skal representere Bates medlemsmasse under generalforsamlingen. Etter møtet får alle som har meldt interesse for å være med på generalforsamlingen, beskjed om de er valgt til å være delegert. Som medlem har du selvsagt også lov til å delta på generalforsamlingen uten å være delegert, men da har du ikke stemmerett i sakene som blir lagt fram.

Bate-ansatte og delegater i samtale i pausen under generalforsamlingen i Bate.
I pausen er det både noe godt å bite i og mulig å slå av en prat med flere Bate-ansatte. Her er advokatene fra Bate med Malén og Andreas i hyggelig drøs med noen av deltakerne.
Foto: Joar Time

Lyst til å delta på Bates generalforsamling?

Er du Bate-medlem kan du be om å få delta på generalforsamlingen og påvirke Bates arbeid og prioriteringer. Meld din interesse før 20. april 2024 her:
Les mer og meld deg på her
(Gjelder medlemmer som ikke eier en Bate-bolig)

Du kan melde inn saker

Alle medlemmer, enten de skal delta på generalforsamlingen eller ikke, kan melde inn saker. Hvis du har en sak du ønsker å få tatt opp, må den ha med en beskrivelse og et forslag til vedtak som generalforsamlingen skal stemme over.

Fristen for å sende inn saker til årets generalforsamling er 1. april 2024.

Meld inn sak til Bates generalforsamling

For at saken din skal bli vedtatt, må minst halvparten av deltakerne stemme for forslaget ditt. I noen saker er det nødvendig med to tredjedelers flertall.

Du kan foreslå styrekandidater

Bate har en valgkomité som legger fram forslag til hvem som skal sitte i styret og valgkomitéen. Kandidatene blir valgt inn for perioder på ett til to år om gangen. Som medlem er du velkommen til å foreslå kandidater – enten deg selv eller andre du mener egner seg for vervet.

Fristen for å foreslå kandidater til Bates styre eller valgkomité er 1. april 2024.

Send inn forslag til styrekandidat eller kandidat til valgkomiteen

Lyspære
Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med vårt kundesenter hvis du har flere spørsmål om generalforsamlingen. Du når oss på telefon 51 84 95 00 eller e-post kundeservice@bate.no