smart strømmåler fra LyseInstallasjon av smart strømmåler. Foto: Lyse

 

Publisert: 25. august 2018

 

AMS-måler er en smart strømmåler som skal være installert i alle husstander innen 1. januar 2019. Strømmåleren leser av strømmen selv og sender informasjonen videre til nettselskapet.

145.000 målere skiftes ut

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bestemt at alle skal ha AMS-måler innen fristen. Nettselskapene har selv ansvar for installasjon av de nye strømmålerne. Dermed trenger du ikke ta initiativ til å skaffe strømmåleren selv, ettersom du blir kontaktet av Lyse. 

Lyse Elnett skal besøke alle husstander, bedrifter, hytter og offentlige bygg i kommunene Stavanger, Sola, Sandnes, Randaberg, Rennesøy, Finnøy, Strand, Hjelmeland, Kvitsøy, Gjesdal og Time. 130.000 av 145.000 målere er allerede skiftet, og 15.000 gjenstår. 

Slutt på fellesmåling 

I dag har noen boligselskaper fellesmåling av strøm, men myndighetene har besluttet at dette ikke lenger skal være tillatt. Hver boenhet skal ha egen strømmåler, i tillegg til egen måler for strøm i fellesarealer.

- Unntak gis hvis måling og avregning per boenhet medfører urimelige merkostnader, sier avdelingsleder for måling og rammevilkår Åshild Helland i Lyse Elnett. 

Fritaksgrensen ligger på 3000 kr pr boenhet i tilfeller der fritak er gitt.

- For eksempel kan det gjelde store bygg som krever dyre ombygginger av den elektriske installasjonen hvis hver enhet får egen strømmåler, sier Helland. 

Lyse monterer AMS-målerne uten ekstra kostnad, men er ikke forpliktet til å dekke kostnader som oppstår i de tilfeller det er nødvendig med endringer i forbindelse med installasjonen.

Lag plass 

Boligselskaper med fellesmåling må derfor sørge for plass til måler for hver enkelt boenhet og én for fellesarealer. Kontakt en godkjent installatør som kan klargjøre til individuell strømmåling. Eller eventuelt be Lyse om unntak.

- Installatør vil kontakte Lyse Elnett og avklare dato for montering av nye målere, sier Helland.

Lyse Elnett ber boligselskap sende planen for ombyggingen til maaling(a)lyse.no. Søknad om unntak sendes til samme e-post, med dokumentasjon på at en omlegging blir for dyr, slik at det ikke veier opp for nytten av individuell måling og avregning.

Velg kraftleverandør selv

- Lyse Energisalg og Bate har inngått avtale som gjør at beboerne i borettslag automatisk får Lyse Energisalg som kraftleverandør dersom borettslaget gir fullmakt til dette. Kundene kan i ettertid bytte til annen kraftleverandør hvis de ønsker det, sier Helland.

Avtalen er inngått for at beboerne skal slippe å betale ekstra mye for strømmen. Hvis ny måler er installert og beboer ikke velger kraftleverandør straks, ville en høyere ventetariff slått inn.

Boligselskap som har egen kontrakt med Bate for måleravregning vil etter endringen få faktura fra Lyse i stedet for betaling av akonto til sameiet/borettslaget, og kontrakten med Bate utgår.

 

Til Batebloggen