Granberget borettslag i Sandnes.
En stor del av kostnadene for energitiltak i boligselskap kan dekkes av Enova. Boligselskapet på bildet har ikke noe med temaet i artikkelen å gjøre.
Foto: Kristian Ekeland

255 boligselskap fikk pengestøtte til energieffektivisering

Mange boligselskap nøt godt av Enovas støtteordninger i 2023. Støtten skal senke terskelen for å utføre energitiltak i borettslag og sameier, og nå er ny søknadsperiode åpnet.

Tekst: Kristian Ekeland
Publisert: 26.1.2024

De to støtteordningene, kartleggingsstøtten og investeringsstøtten, har vist seg å være populære blant styrene. Omtrent 215 millioner kroner ble fordelt på de 255 boligselskapene som fikk tildelt midler, opplyser Enova om i en pressemelding.

Energirådgiver i Bate, Roald Riska, synes tallene er gledelige.

– Vi merker at flere styrer setter energieffektivisering på dagsorden. Høye strømpriser, miljøhensyn og nytt EU-direktiv er nok sterke pådrivere for dette. Det er flott at Enova bidrar med et dytt i ryggen, slik at det blir billigere for boligselskapene å ta slike viktige investeringer, sier Riska om støtteordningene.

Energirådgiver Roald Riska
OPPFORDRER TIL Å SØKE: Energirådgiver Roald Riska håper flere Bate-kunder søker om midler i 2024.

Få Bate-kunder blant søkerne

Selv om antallet borettslag og sameier som fikk tildelt støtte på landbasis i fjor var høyt, var det kun ett av Bates tilknyttede boligselskap som søkte. Det respektive sameiet fikk derimot ikke tildelt midler.

– Jeg hadde selvfølgelig håpet at flere av våre 900 boligselskap søkte om støtte. Vi vet likevel at noen av kundene våre seriøst vurderer energioppgraderinger fremover. Forhåpentligvis vil noen av disse få tildelt støttemidler i løpet av året, sier Riska, og forteller at Bate gjerne hjelper styret i søknadsprosessen.

Slik ble pengene fordelt

Støtte til energikartlegging:

 • 220 borettslag og sameier fikk til sammen 63 millioner kroner i støtte til energikartlegging.
 • Dette omfatter rundt 20 800 boenheter.
 • Opptil 50 % av summen for en kartlegging blir dekket av Enova.
 • I en e-post til Bate opplyser Enova at de fleste søknadene ble innvilget, så fremt søknadskriteriene var innfridd.
 • Kartleggingsstøtten ble innført i 2022.

Støtte til energioppgraderinger:

 • 153,6 millioner kroner ble fordelt på totalt 35 prosjekter. Dette omfatter rundt 2422 boenheter.
 • 47 boligselskap søkte om støtte.
 • Prosjektene omfatter alt fra installering av balansert ventilasjon til solcellepanel.
 • Opptil 30 % av summen for prosjektet blir dekket av Enova.
 • Støtteordninger for energioppgraderinger ble innført i 2023.

Lyspære
Her er de første søknadsfristene for 2024:
 • Støtte til energikartlegging: fortløpende.
 • Støtte til energioppgraderinger: 22. mars.

Har dere spørsmål om hvordan dere går frem for å søke? Send en e-post eller ring til vår energirådgiver Roald Riska, så hjelper han dere.

Energirådgiver Roald Riska

Roald Riska, energirådgiver i Bate.

415 03 408 / roald.riska@bate.no

Kilde: https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/18041273/enova-ga-423-millioner-kroner-til-energitiltak-i-bygg?publisherId=17848299&lang=no