Norske tradisjonelle bygg med skråtak.
I to år har EU forhandlet om et nytt direktiv som skal kutte energibruken i bygg og boliger. Nå er resultatet klart.

Nye EU-regler for energieffektivisering av boliger er klar

EU vedtok forrige uke et regelverk som vil ha stor betydning for boligeiere og styremedlemmer. Nå skal energibruken i norske boliger reduseres!

Tekst: Kristian Ekeland
Publisert: 12.12.2023

Bate har tidligere skrevet om det såkalte bygningsdirektivet til EU – regler som har som mål å gjøre alle boliger til nullutslippsbygg innen 2050. I dag står bygninger for omtrent 40 % av Europas energiforbruk.

Reglene som ble endelig vedtatt av EU 7. desember sier at det gjennomsnittlige energiforbruket i boliger skal reduseres med 16 % innen 2030, og 20-22 prosent innen 2035. Halvparten av kuttene skal komme i boligene som er minst energieffektive i dag. Historiske/verneverdige bygg og fritidsboliger er fritatt fra kravene.

Det er opp til hvert enkelt land å stake ut sin egen kurs for å nå disse målene. Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å innføre reglene, men med muligheter for nasjonale tilpasninger.

Oppfordring til styret

Energirådgiver i Bate, Roald Riska, har fulgt utviklingen rundt EU-direktivene nøye. Han tror det kan bli dyrt for den enkelte boligeier hvis ikke staten tar sin del av kaka.

– Boligeiere bør innstille seg på at de aller fleste energieffektivisere i årene som kommer. Jeg forventer at regjeringen etter hvert kommer med mer konkrete retningslinjer for å nå EU-målene, og enda bedre støtteordninger enn de som allerede finnes. Dette er også noe EU har med som et krav i de nye reglene, sier han.

Energirådgiveren oppfordrer nå både boligeiere generelt og styremedlemmer i borettslag og sameier til å sette energieffektivisering på dagsorden.

– Det er vanskelig å spå fremtiden, men det kan tenkes at etterspørselen etter håndverkere og byggematerialer på sikt vil øke kraftig på grunn av EU-reglene. Jeg tror derfor det kan være gunstig å tenke energieffektivisering med én gang. Hør gjerne med en energirådgiver hvis du føler deg litt i villrede, anbefaler Riska.

Roald Riska er energirådgiver i Bate.
PÅ BALLEN: Energirådgiver Roald Riska påpeker at tiden frem til 2030 går fort, og at det kan være lurt å tenke energieffektivisering allerede nå.

Tilbyr gratis behovskartlegging

Riska kommer også med en gladmelding. Han forteller at Bate nå tilbyr styremedlemmer en gratis vurdering av behovet for energikartlegging i borettslag og sameier.

Han håper tilbudet skal gjøre det lettere for styremedlemmer å øke bevisstheten rundt energioppgraderinger, samt senke terskelen for å investere i en full energikartlegging.

– Jeg sier ofte at en energikartlegging er første steg når man vurderer å energioppgradere. Dette gir blant annet svar på hvilke oppgraderinger som anbefales, og gevinstene av disse, avslutter han.

Lyspære
Finn ut om dere bør energikartlegge

Fyll ut et enkelt skjema, og få en faglig vurdering av behovet for energikartlegging i ditt borettslag/sameie.

NB! Gjelder kun for styremedlemmer i borettslag og sameier som er Bate-kunde.

Fyll ut skjema her

Roald Riska, enegirådgiver
Kontakt en energirådgiver

Ta en uforpliktende prat med vår energirådgiver Roald Riska, så svarer han deg så godt han kan om EU-reglene og hva dere bør tenke på nå.

E-post: roald.riska@bate.no

Telefon: 415 03 408