Mest relevante sider:

Regler for borettslag 

Når du eier bolig i et borettslag har du mulighet for å leie ut boligen, men du må først ha godkjennelse fra styret. I følge borettslagsloven må du ha bodd i boligen din i minst ett år før du får lov til å leie ut. Boligen kan leies ut i inntil tre år.

Bate må til enhver tid ha opplysninger om hvem som bor i boligen. Det er deg som eier boligen som er ansvarlig for at det blir oppdatert. 


Slik registrerer du ny leietaker:

  • Gdpr icon Personvern Kontaktinformasjon i skjemaet vil kun bli brukt til dette formålet og eventuelt for å oppdatere personalia i vårt register.

Alternativ 1: Registrer leietaker selv - gratis

  1. Logg inn på Min side
  2. Legg inn informasjon om leietaker.

Alternativ 2: Bate registrerer leietaker - 1000 kr.

  1. Last ned søknadskjema og fyll ut for å søke om å leie ut boligen.
  2. Send søknad til styret.
  3. Når styret har godkjent søknaden scanner du denne og sender til kundeservice@bate.no
  4. Dette koster 1000,-
 
Som eier av boligen er det ditt ansvar å påse at felleskostnadene blir betalt hver måned, og at leietaker ikke bryter borettslagets ordensregler eller forårsaker skader eller annet mislighold overfor borettslaget.
 

Regler for sameie

I et sameie står du fritt til å leie ut boligen din, men av sikkerhetsmessige grunner er det er viktig at styret blir informert om leietakere. For de fleste sameier er dette også et krav i vedtektene. Du kan enkelt registrere utleie på Min side på bate.no (se alternativ 1 over). Ta gjerne kontakt med vårt kundesenter om du ønsker assistanse.