Mest relevante sider:

Utleie av bolig

Når du bor i borettslag trenger du godkjennelse fra styret i borettslaget for å leie ut boligen din. Bate må også opplyses dersom du leier ut, slik at vi til en hver tid er kjent med hvem som bor i leiligheten din.

Husk at du i følge borettslagsloven må ha bodd i boligen din i minst ett år før du får lov til å leie ut, og du får som regel kun leie ut for tre år om gangen. Som eier av boligen er det også ditt ansvar å påse at felleskostnadene blir betalt hver måned, og at leietaker ikke bryter borettslagets ordensregler eller forårsaker skader eller annet mislighold overfor borettslaget.

Last ned og fyll ut skjemaet for å søke om å leie ut boligen din. Søknad sendes styret for godkjenning. Ved godkjent søknad koster det 1465 kroner å registrere den nye leieboeren.