Overfør bolig

Bate-boliger kan overføres til nærmeste familie. Ved overføring av bolig må fellesutgiftene være betalt innen overtakelsesdato. Dersom strøm er inkludert i fellesutgiftene, må du også oppgi målerstand. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at medlemskapet som er knyttet til leiligheten også blir overført til ny eier.

Overføring av bolig er et unntak fra forkjøpsretten.

Det koster 5860 kroner i eierskiftegebyr å overføre en bolig. I tillegg kommer Kartverkets gebyr på 430 kroner for tinglysning av endringer i eierforholdet.

For å overføre bolig, ta kontakt med Kundeservice på e-post kundeservice@bate.no eller telefon +47 51 84 95 00.