Bilde fra Bates generalforsamling i 2020

Utsatt frist for årsmøter og generalforsamlinger

Stortinget har vedtatt en midlertidig lov som gir borettslag og sameier to måneder utvidet frist på å gjennomføre generalforsamling/årsmøte.

Tekst: Morten Haaland
Publisert: 28.6.2021

Gjelder 2021:

Dette betyr at fristen er forskjøvet fra utgangen av juni til utgangen av august.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) forklarer på regjeringens nettsider at den midlertidige loven er basert på innspill fra flere aktører som har gitt uttrykk for at fristene er utfordrende på grunn av utbruddet av Covid-19.

Den midlertidige loven gjelder fram til 10. november 2021. Neste år må en altså igjen forholde seg til den ordinære fristen.