Generalforsamling i Clarion Hotel Energy 28. mai 2024

Tilslutning til alle saker

Det ble stemt over flere viktige saker på årets generalforsamling for Bate boligbyggelag. Her kan du lese om blant annet endringer i styret, medlemskontingenten og Bates vedtekter.

Tekst: Cecilie Birkeland
Publisert: 29.5.2024

Bates generalforsamling 2024

Til sammen 77 stemmeberettigede medlemmer møtte opp til årets generalforsamling. Av disse representerte 73 personer borettslag som er tilknyttet Bate, mens 4 møtte i kraft av å være medlemmer. Møtet fant sted på Clarion Hotel Energy i Stavanger torsdag kveld.

Orientering

Etter at møtet var formelt konstituert, som betyr at det blant annet blir valgt møteleder og sekretær, var neste punkt på sakslista en orientering fra styret og administrasjonen i Bate. Styreleder Harald Martin Gjøvåg fortalte om styrets arbeid, og de vanskelige kårene nybyggbransjen står i. Direktør Merete Eik kunne vise hvordan den krevende markedssituasjonen har preget Bate det siste året. For å kunne innfri oppdraget om å bygge nye boliger til medlemmene, har organisasjonen gjennomført flere tiltak for å bedre lønnsomheten – inkludert nedbemanning av seks stillinger.

Bates direktør Merete Eik
Bates direktør Merete Eik

Årsregnskap og beretning

Sammen med Bates økonomi- og finansdirektør, Per Eivind Hageland, presenterte Eik også årsregnskapet og årsberetningen for forsamlingen. Dokumentene ble godkjent av generalforsamlingen.

Bates økonomi- og finansdirektør Per Eivind Hageland
Bates økonomi- og finansdirektør Per Eivind Hageland

I gjennomgangen fortalte Eik om flere aktiviteter som preget året som gikk, men stoppet spesielt opp ved bruk av forkjøpsretten – som har hatt en formidabel vekst. I 2023 ble hele 230 boliger kjøpt ved bruk av forkjøpsrett fra Bate, en økning på hele 30 prosent fra året før.

Lyspære
Har du lyst til å vite mer om Bate-året 2023?

Økt medlemskontingent

Etter et medlemskontingenten har ligget på samme nivå siden 2016, hadde administrasjonen spilt inn en sak til generalforsamlingen om å øke den fra 300 kr til 350 kr. Økningen vil gi Bate 3 millioner kr i tilleggsinntekter. Også dette forslaget ble vedtatt av generalforsamlingen.

Kontingenten skal fortsatt være gratis for medlemmer opp til 20 år, og det skal fortsatt koste 300 kroner å kjøpe en ny andel, altså et nytt medlemskap, i Bate.

Bate-ansatte snakke med deltakere på generalforsamlingen
Rune Vik, Hege Stiegler og flere andre Bate-ansatte var tilgjengelige for å svare på spørsmål under pausen

Nye regler

Administrasjonen hadde også foreslått noen endringer i reglene for medlemskap og ansiennitet. Det handler blant annet om å gjøre reglene for å melde forkjøpsrett

tydeligere, samt åpne for at medlemskap også kan overføres til onkler og tanter. Alle endringene ble godkjent.

Du kan se de vedtatte endringene under sak 5 i innkallingen:

Les innkallingen

Endring i vedtekter

Siden reglene for medlemskap og ansiennitet ble oppdatert, måtte også vedtektene oppdateres. Forslagene som ble lagt fram, ble godkjent av generalforsamlingen.

Du kan se de vedtatte endringene under sak 6 i innkallingen:

Les innkallingen

Ny instruks

Generalforsamlingen vedtok også en endring i instruksen i valgkomitéen til Bate, som nå har blitt mer detaljert. Ansvaret for å foreslå kandidater til valgkomitéen er flyttet fra valgkomitéen selv, til styret i Bate.

Godtgjørelser

Medlemmer av styret og valgkomitéen i Bate får en årlig godtgjørelse for sitt arbeid. I år var det foreslått å endre kompensasjonen til styrelederen fra 175 000 kr til 200 000 kr, men beholde kompensasjonen til styremedlemmene på dagens nivå, 85 000 kr. Samtidig var det foreslått å øke kompensasjonen til valgkomitéens leder og medlemmer med 1000 kr – til henholdsvis 23 000 kr og 15 000 kr, mens revisors honorar utbetales etter regning. Også dette ble vedtatt av generalforsamlingen.

Cathrine Furenes fra Bate
Møteleder Cathrine Furenes kunne klubbe inn alle sakene som vedtatt

Valg

Kveldens siste sak var valg av kandidater til styret og valgkomitéen. Det ble ikke foreslått noen nye kandidater under generalforsamlingen, og dermed ble alle de innstilte kandidatene valgt:

  • Harald Martin Gjøvåg stilte til gjenvalg, og ble valgt til styreleder for to nye år
  • Njål Nessa (gjenvalg) og Camilla Dybendahl ble valgt som styremedlemmer i to år
  • Ørjan Brakstad (gjenvalg) ble valgt som første varamedlem for ett år
  • Bente Guddal (gjenvalg) ble valgt som andre varamedlem for ett år
  • Janne Karin Rasmussen (gjenvalg) ble valgt som leder av valgkomitéen for ett år
  • Jan Erling Danielsen (gjenvalg), Cecilie Melbye (gjenvalg) og Marion Svihus ble valgt som medlemmer av valgkomitéen
  • Ranveig Egenes ble valgt som varamedlem i valgkomitéen