Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Batebloggen
  3. 5 i styret om gjesteparkering

Hvordan håndterer dere gjesteparkering i ditt borettslag/sameie?

 

Geir Svendsen, Sameiet Grasholmhavna:

portrettfoto av geir svendsen

- Vi har 66 boenheter og 100 parkeringsplasser og folk parkerer der det passer. Noen har to biler og noen har ikke bil. Noen av parkeringene er inne og noen er ute. Gjester må parkere ute. I dag har vi ikke problemer med parkering, men jeg vet at tre nærliggende sameier har utfordringer med dette. Våre utfordringer er begrenset til julaften og 1. juledag. Foreløpig gir vi beskjed ved feilparkeringer så godt det lar seg gjøre, men på sikt får vi kanskje behov for en annen parkeringsløsning

 

Stine Hansen, Borettslaget Hauabakken:

portrettfoto av stine hansen

- Hauabakken har cirka 20 gjesteparkeringsplasser på 120 enheter, men enkelte enheter har plass til to biler ved garasjen. Vi har kjøpt inn hjelp fra Rogaland parkering. De begynte i mai i år, men vi ga kun advarsler og ikke bøter før i juni. Før dette var parkering et stort problem for oss fordi beboere parkerte på gjesteparkeringen. Vi har fått inn noen klager, men det er jo fra beboerne som parkerte på gjesteparkering før. Da er det greit å vise til at fellesskapet vedtok å involvere parkeringsselskap på forrige generalforsamling.

 

Pål Gunnar Roalkvam, Borettslaget Soltun:

portrettfoto av pål gunna roalkvam

- Tidligere var det et problem at vi ikke hadde nok gjesteparkeringsplasser, så vi fikk utvidet parkeringen med 20-30 plasser. Med 523 leiligheter er det stort behov for parkering. Vi har godt tilrettelagt for handikapp-plasser i nærheten av leilighetene. Noen beboere har ikke bil og noen har to, så det går opp i opp.

 

Bjørn Sandmoe, Sameiet Vedafjellveien 1:

portrettfoto av bjørn sandmoe

- Gjesteparkering er et stort problem hos oss. Vi har parkering under bakken for beboerne og 10 gjesteparkeringer utendørs. Vi ser at mange beboere parkerer på gjesteparkering i stedet for sin egen, og det har vedvart en stund. Vi har gitt beskjed gjentatte ganger og satt opp skilt, men nå ser vi oss om etter en løsning på dette problemet og er usikre på hvordan vi skal gå fram.

 

Heidi Totland, Åsveien Borettslag:

- Gjesteparkering er et evig problem hos oss. Kommunen har en nedlagt gressbane ved siden av oss, og gjestene parkerer der foreløpig. Men dette er ikke en permanent løsning. Enn så lenge henviser vi gjester hit. Vi ser også at mange beboere parkerer her i stedet for sine egne plasser i garasjeanlegg. I helgene er det ekstra fullt der, og vi jobber med å finne en løsning.